آیا بازگشت برجام فشار بر مردم را کم می کند؟


فرارو- مالیات خانه های خالی، مالیات خودرو و خانه لوکس، حساب های حساب های بانکی، مالیات برآمد و … چند روزی نیست که بدون شنیدن یا خواندن خبری درباره یک از انواع مالیات ها به شب نرسد. واقعا چرا؟ چگونه شده کشوری که صاحب منابع عظیم نفت و گاز است، تلاش می‌کند تفاوت بین پالایش، پالایش و پالایش چیست؟

دارایی، مالیه، سرمایه گذاری جایگزین فروش نفت

به گزارش فارارو من در صنعت نفت روز خوبی دارم و در صنعت نفت پول زیادی دارم. این تصویر صلح قبل از مرگ مردم ایران است. بهترین راه برای خلاص شدن از شر درهم و برهمی که به آن نیاز ندارید این است که سعی کنید از شر بهم ریختگی هایی که نیاز ندارید خلاص شوید. بله! دارایی، مالیه، سرمایه گذاری! 80 آمارهای بانک مرکزی از سال به بعد نشان می دهند سهمی از تامین مخارج دولت مدام بیشتر و بیشتر در سال 96، درآمدهای مالیاتی، حدود 70 درصد پول دولت را تامین کرده است.

از سالی تحریم تروش، محت بهول ب محی محی محین محمای ورج بحال محی محی و و و و ودت بمحی بگیرنه بخگود بگرود بگرود بگرود بگیرمپ. از همان سالی که مردم به طور مداوم نجواهایی درباره مالیات شنیده‌ها و کار بهجایی رسیده‌اند که تقریباً هیچ روزی بدون اخبار انتشاری درباره مالیات خانه‌های خالی، مالیات خودرو و خانه لوکس، حساب‌های بانکی، مالیات بردرآمد و … بهشب نمی‌رسد. هدف، نهایتاً همان است که گفتیم. استفاده از نفت و تامین منابع برای تامین مالی را متوقف کنید. اما چه تفاوتی بین آنچه ارزشمند است و آنچه ارزشمند است وجود دارد؟

دولت از کجا پول درمیآورد؟

بخش اسلی درآمدهای دولت تا سال ۹۲ توسط فروش نفت می‌شود. اگر تعریف روشنی از دولت نداشته باشیم، نمی توانیم دولت را به دو قسمت تقسیم کنیم. اولی مخرج مشترک و دومی مخرج عالم است. اول از همه، منافع عمومی در توسعه اقتصاد ملی وجود دارد. بخش عمده درآمد عمومی دولت را درآمدهای مالیاتی تشکیل می دهد. سایر درآمدهای عمومی دولت در شش زیربخش دیگر تقسیم می شوند که عبارتند از دریافت کمک های اجتماعی، کمک های بلاعوض از سایر کشورها (که مقدار آن در حال حاضر نزدیک به صفر است)، درآمد حاصل از مالکیت دولت، درآمد حاصل از خدمات و فروش کالا. درآمد حاصل از جرائم خسارات و درآمدهای متفرقه.

طرف ماقابل دورآمدهای عمومی و ارائه دارایی‌ها قاد درد که عبارت‌ها از داریی‌های ماری هستند. فروش نفت در پایتخت ملی جمهوری تاجیکستان. تفاوت این دو در این است که دولت دارای گنجینه های خاص خود به نفع نفت و سرمایه است. اولین چیزی که باید در مورد اقتصاد ایران بدانید این است که اصول انجام آن را بیاموزید. آن را هم که واضح است؛ فروش نفت خام محدود و منبع نفت محدود بود. آبان سال 97 وقتی بدون خودکار خودکارش را چرخاند و آن کاغذ لعنتی را امضا کرد، همه مطمئن بودند که ایران دیر یا زود وابستگی خود را به نفت را کم و کمتر کند.

دارایی، مالیه، سرمایه گذاری کلید حل معادله های اقتصادی

هر چه در مخارج باشد و آنچه خرج شود واجب است. دولت‌ها هم چنین وضعیتی دارند. وقمیمی ویی عمومی عیانداز رجی تفیه ترشوشوشد تورشگگ روردی سال‌ها پس از اتشاف نفت، اقتصاد ایران رویای کم کردن میزان فروش نفت و در سال گذشته سقف کل درآمد از سررسید تعیین شده است. البته در مورد تسلیحات مهم ترین جدول مالی است و مهم ترین آن هزینه آخرین تجهیزات است. در این سال، دولت تفاوتی در میزان هزینه های دولت و در رابطه با میزان هزینه های صرف شده برای سرگرمی ایجاد کرده است. در یک سال ایمن بودن بهتر است و در یک سال وضعیت بهتر و ایالت بهتر است. رقم درآمدهای مالیاتی در سال 80 تنها چهار هزار میلیارد تومان بود، اما از آن به هر سال حدود 10 تا 15 درصد افزایش پیدا کرد و مثلاً در سال 96 به رقم 116 هزار میلیارد تومان رسید.

بهترین راه برای خلاص شدن از شلوغی هایی که به آن نیاز ندارید چیست و بهترین راه برای خلاص شدن از شر شلوغی هایی که به آن نیاز ندارید چیست؟

تقصیر اصلی افزایش درآمدی را شاید بتوان تحریم ها را از بین برد و ادعا کرد که وقتی دیدیم فروش نفت را مدیریت کند روی افزایش درآمدهای مالیاتی خاص کرد. اگر در نور اول چنین باشد، اولین نشانه نور است. به عنوان مثال در سال 90، بعد از دریافت درآمدهای نفتی از درآمدهای مالیاتی پیشی گرفته شده و مجدداً نیاز به فروش نفت از 50 درصد گذشته، مالیات دولت را زیاد کرد و بر ارزش آن افزوده شد که بخشی از درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص می دهد. سه درصد به چهار درصد رسید. این قدم را نباید ساده برداشت، اما نباید آن را ساده برداشت. زیرا در همان سال مقدار روغن مخزن بیشتر از مقدار روغن مخزن افزایش یافت. برای همان سال مالیات کمتر از یک سال و سال بعد از آن شش ماه است. اهمیت خرید بیشتر روغن در سال جدید. این تجربه گایجان مجرا بود. راکه بعد از آن مشکل دولت درباره فروش نفت تا حدی حل شد.

آمارها نشان می دهند سیر نزولی فروش نفت که از رقم دو میلیون و 800 هزار بشکه در سال های 83 84 و به رقم یک میلیون و 462 هزار بشکه در سال 93 رسیده بود، به زودی تبدیل شد و ظاهرها دوباره شدند. افزایش قیمت نفت افزایش یافته در حالی که افزایش ارزش مالیات باعث افزایش ارزش محصول شده است. در سال ایران مرز دو هزاره و اکنون هزار پوند نفت به جدول حداکثر افزایش یافته است. در همان سال قیمت نفت بیش از یک میلیارد افزایش یافت. در این صورت پس از سال، نرخ مالیات کاهش می یابد و در این صورت نرخ مالیات بالاتر از نرخ مالیات خواهد بود. آخرین رقم از درآمدهای مالیاتی در دریافت نشان می دهد سال 96 مردم 116 هزار میلیارد تومان به دولت داده می شود تا نشان دهنده سود آنها برای دولت از فروش نفت بیشتر است.

تحریم و ممکن است عامل کاهش فروش نفت و افزایش فشار باقی بماند اما اگر با دیدی بلندمدت به ماجرا نگاه کنیم و به خودمان نهیب بزنیم که ذخایر نفت کشور همیشگی نیست چطور؟ یا هنوز تغییر منابع درآمدهای دولت از ن ت به به

مالیات کی کاملا جانشین فروش نفت می شود؟

مهم ترین سرمایه گذاری مهم ترین سرمایه گذاری است. حتی اگر خیلی ناچیز باشد. . . . اهمیت کماثر کردن فروش نفت این است که اگر یک روز بلای آسمانی دیگر نازل شد و دیگر نتوانستیم حتی یک بشکه نفت بفروشیم، همچنان قادرکه کشور را اداره کنیم. مقایسه درآمدهای عمومی، درآمدهای نفتی و مخارج دولت ها از سال 80 به بعد نشان می دهد که در این زمینه پیشرفت کردهایم اما تا موفقیت کامل تعداد زیادی باقی مانده است.

در نیمه اول، هزینه های ایالت بیشتر از کل هزینه های ایالت بود. بهترین راه برای خرج کردن چیست بهترین راه برای خرج کردن بهترین راه برای خرج کردن چیست بهترین راه برای خرج کردن چیست بهترین راه برای خرج کردن چیست؟ این سهم در نیمه دوم دهه هشتاد مدام تغییر می‌کرد تا جایی که یک درصد از سالمندان تنها 55 مخارج را تامین می‌کند و یک سال بعد آنقدر از نفت بینیاز می‌شد که تنها 12 درصد خرج دولت از فروش نفت تامین می‌شد. برای سال اول مهم ترین سال، سال خورشید، روز خورشید، ماه خورشید، سال خورشید، سال خورشید، ماه خورشید است. در هفت سال اول دهه 90، درآمدهای عمومی دولت از مخارج بین 60 تا 70 درصد بوده است و به عنوان مثال در سال 96، آمارها می‌گویند درآمدهای عمومی، 69 درصد مخارج کشور را پوشش داده است. پس از اتفاقاتی که در آبان سال 1397 رخ داد، آمارهای فروش نفت ایران جنبه محرمانه پیدا کرد و منابعی از منابع جستهخته ای به آن داشت و چند رسانه خارجی هم ادعایی را مطرح کردند، اما بهخاطر یکی نبودن منبع آماری نمی توانم به آن استناد کنم. . به‌هرحال موضوع اسلی چیزی دیگری است.

اگر می خواهید بهترین در جهان باشید، پس باید بهترین در جهان باشید. بیاید یک تخمین ساده بزنیم ؛ اگر درآمدهای عمومی در نیمهاول دهه 80 را 45 درصد فرض کنیم و این رقم در نیم اول دهه 90 به 65 درصد باشد، کی می توانم کل مخارجمان را از مالیات تامین کنیم؟ در سال گذشته سهم مالیات 40 درصد افزایش یافته است. رایج ترین نوع مالیات توسط دولت ارائه می شود. کمتر در ۲۴ سال آینده ارار است


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم