آیا کسری بودجه دولت کاهش می یابد؟

[ad_1]

در رفتن بر اساس لایحه بودجه سال آینده، دولت حدود 300 هزار میلیارد تومان کسری بودجه پیش بینی کرده است و این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که وصول 527 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی که بیش از 60 درصد افزایش داشته است، در هاله ای از ابهام قرار دارد. با ادامه مصوبات، کسری بودجه دولت در سال آینده تشدید می شود.

به گزارش فرارو، سیاوش غیبی پور کارشناس مالیاتی با اشاره به اینکه دولت در حال حاضر در حال بررسی افزایش درآمد مالیاتی است، گفت: در رفتن وی گفت: با توجه به افزایش 61 درصدی درآمد مالیاتی، دولت مصمم است کسری بودجه خود را از طریق مالیات تامین کند، در حالی که اقتصاد ایران ظرفیت کمی برای افزایش درآمد مالیاتی دارد، اما اگر مالیات باشد، بهره وری و دستمزد مشمول مالیات می شود. طبیعتا

وی افزود: از سوی دیگر دولت مبانی مالیاتی مانند خانه های خالی، بیش از 10 میلیارد تومان ملک و بیش از یک میلیارد تومان خودرو را در این بخش لحاظ کرده است و باید دید این ردیف ها تا چه حد خواهد بود. در این راستا وزارت راه و شهرسازی تاکنون از طریق سازمان ملی املاک و مسکن در دو مرحله به سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرده است که آیا می توانند یا نه به عوامل زیادی بستگی دارد.

افزایش کسری بودجه دولت؛  آیا باید منتظر موج جدید تورم باشیم؟آیا کسری بودجه دولت کاهش می یابد؟
مرتضی عزتی استاد اقتصاد دانشگاه مدرس در تربیت گفتگوی فرعون وی با اشاره به اینکه کسری بودجه دولت در سال آینده قابل توجه خواهد بود، گفت: با توجه به درآمد مالیاتی که دولت برای بودجه سال آینده در نظر گرفته و رشد 60 درصدی پیش بینی کرده است در شرایط فعلی امکان پذیر به نظر نمی رسد. در شرایط اقتصادی که به وجود آمده است، نمی توان از بخش تولیدی کشور مالیات بیشتری مطالبه کرد و نمی توان بیش از افزایش حقوق که در نهایت به 30 درصد می رسد، از کارمندان و کارگران مالیات دریافت کرد.

عزتی در ادامه گفت: در حال حاضر اقتصاد کشور در رکود با تورم به سر می برد که این امر وصول درآمدهای مالیاتی را که در بودجه ذکر شده بسیار مشکل می کند و قطعاً نرخ رشد قابل دستیابی نیست.

وی گفت: دولت باید علاوه بر اخذ مالیات راه های دیگری را برای تامین کسری بودجه در نظر بگیرد. یکی از راه هایی که همیشه بر آن تاکید می شود ساخت اموال و دارایی های دولتی است اما دولت به دلیل ناکارآمدی نمی تواند این کار را انجام دهد. سود حاصل از دارایی‌های وی متعلق به دولت‌های سراسر جهان است و این تنها مختص یک سازمان دولتی در ایران نیست، بنابراین ایجاد دارایی‌های دولتی نمی‌تواند بخش قابل توجهی از هزینه‌های دولت را پوشش دهد.

این کارشناس اقتصادی افزود: فروش دارایی های مازاد دولت یکی دیگر از اقدامات غیرتورمی است که می تواند کسری بودجه را جبران کند، اما با محدودیت برخی مدیران دولتی در واگذاری دارایی ها و دارایی های مازاد، این موضوع همواره با چالش های زیادی مواجه بوده و دارایی های اضافی را تحمیل می کند. دولت هر سال هزینه های هنگفتی را متحمل می شود، اما مقامات دولتی تمایلی به فروش آنها ندارند.

عزتی افزود: در حالی که بیشتر این دارایی ها برای دولت استفاده نمی شود، اما در اکثر موارد به دلیل مقاومت های موجود بین دولت و سایر نهادها، این دارایی ها واگذار نمی شود و در نتیجه کسری بودجه پر می شود. گزینه باشد.” تامین مالی مخارج دولت بدون افزایش تورم.

اساتید دانشگاه خاطرنشان می کنند: فروش اوراق دولتی یکی دیگر از عواملی است که در چند سال اخیر برای تامین کسری بودجه دولت مورد استفاده قرار گرفته است، اما دولت سقف فروش اوراق را از 132 به 88 هزار میلیارد تومان کاهش داده است. امسال بعید به نظر می رسد که این اقدام باعث کاهش چشمگیر کسری بودجه شود که طبیعتاً کسری بودجه دولت را تشدید می کند و دولت باید با استقراض از بانک مرکزی پایه مالی خود را افزایش دهد. تحمیل تورم بیشتر بر پول و جامعه.

عزتی افزود: اما در این صورت امید است دولت با رفع تحریم ها و اجرای برجام بتواند نفت بیشتری بفروشد و از سوی دیگر دولت بتواند درآمد مالیاتی و سایر ردیف های درآمدی را برآورد کند. ” بنابراین احیای برجام می تواند راه میانبری برای دولت برای کاهش چشمگیر کسری بودجه باشد، در غیر این صورت کسری بودجه جاری در بودجه جاری باقی می ماند و فرض بر این است که تحریم ها لغو نشود.

[ad_2]

Makayla Massey

کاشف برنده جایزه کل معتاد زامبی. متعصب فرهنگ پاپ بی عذرخواهی. تواهولیک.