اتهامات جدید به حسین فریدوندر اولین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت کروز، تایید شد که حسین فریدون از حساب های مسعود احمدی زاده برای دریافت رشوه و حق امتیاز از رسول دانیال نژاد استفاده کرده است.

به گزارش مرکز رسانه های قضایی، پرونده شرکت کشتیرانی امروز (شنبه 3 بهمن) در دادگاه ویژه مفاسد مالی شعبه چهارم به ریاست قاضی صلواتی رسیدگی شد.

قاضی صلواتی در ابتدای جلسه با استناد به مواد 352، 354 و 358 آیین دادرسی دادگاه اعلام کرد:

قاضی صلواتی از نماینده شاکی خواست تا کیفرخواست را قرائت کند.

امیر فولادی نماینده شاکی در جلسه گفت: پرونده شرکت کروز در بند 8 رسیدگی ویژه به جرائم مالی تشکیل شده است.

حسن کشاورز، متهم ردیف اول پرونده توچای، فرزند حسن، شهروند آزاده ایرانی-آمریکایی، با قرار وثیقه برای پیوستن به نظام اقتصادی کشور از طریق رهبری یک گروه جنایتکار در حوزه قاچاق تجاری و سازمان یافته آزاد شد. قطعات خودرو به ارزش 33961 میلیارد روپیه. و از تاریخ 92/7/10 لغایت 99/01/22 از طریق کانال مشمولان در جریان رشوه 686 میلیون و 419 هزار و 100 تومانی مأموران گمرکی، متهمان ردیف های 12 تا 17 با توجه به اتهامات وارده به آنان.

وی در سال‌های 95 تا 95 نیز با گران‌فروشی قطعات خودرو و تملک غیرقانونی دارایی‌ها به عنوان نیاز عمومی از شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو با هزینه‌ای بالغ بر 220 میلیون و 443 هزار و 78 دلار در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی مشارکت داشت. 98 متهم هستند.

محمد علی پور فطرتی، فرزند حسین، تبعه ایرانی-کانادایی، فراری; کمک بزرگی به اقتصاد کشور از طریق رهبری باندهای جنایتکار که در قاچاق تجاری و سازمان یافته 33961 میلیارد و 686 میلیون و 419100 تن لوازم یدکی خودرو از طریق رشوه در فاصله سال های 92 تا 1999 شرکت داشتند. کارکنان گمرک مندرج در کیفرخواست کانال پرداخت و متهمان ردیف 12 تا 17 متهم هستند.

وی همچنین متهم به ممانعت در توزیع کالاهای عمومی با تحصیل دارایی های نامشروع به ارزش 20 میلیون و 220 میلیون و 444 میلیون و 78 هزار و 78 میلیون از سایپا و ایران خودرو در سال های 95 تا 95 و فروش قطعات خودروهای گران قیمت به عنوان مایحتاج عمومی بود. 1998 است.

ناصر عبدالحسینی سخا، پسر کریم، متهم ردیف سوم، برای کمک به اقتصاد کشور در اخلال بزرگ از طریق قاچاق سازمان یافته و تجاری قطعات خودرو، با استفاده از اسناد جعلی و میانجی گری پرداخت ها، با قرار وثیقه آزاد شد. رشوه دادن به ماموران گمرک اتهامات متهمان بین 12 تا 17 متهم است.

متهم ردیف چهارم، کارمند شرکت آزاد کروز، فرزند حسین، سید علیرضا میرآقایی، به اتهام دخالت در قاچاق سازمان یافته و ارتشاء قطعات خودروهای تجاری و گمرک و ایجاد اخلال در کار با قرار وثیقه از سوی معاونت صادر شد. اقتصاد کشور افسران 12 تا 17 متهم هستند.

نوید قریب متهم ردیف پنجم فرزند غلامرضا کارمند شرکت آزاد کروز در پرونده قاچاق سازمان یافته و رشوه خواری قطعات خودروهای تجاری و کارکنان گمرک با قرار وثیقه از سوی این معاونت صادر شد. 17 متهم.

متهم ردیف ششم سید نوید طاهری فرزند مرتضی کارمند شرکت آزاد کروز به اتهام ایجاد اخلال در اقتصاد کشور، قاچاق سازمانی و تجاری لوازم یدکی خودرو و ارتشا از گمرک با صدور قرار وثیقه از سوی معاونت قرار گرفت. مقامات ردیف 12 تا 17 بر اساس ادعاهای مطرح شده علیه متهمان است.

متهم هفتم، سعید رنجبر، فرزند کارمند صفری شرکت ایران کروز به اتهام قاچاق سازمان یافته و رشوه دادن به قطعات خودروهای تجاری و ماموران گمرک و ایجاد مانع بزرگ در اقتصاد کشور با قرار وثیقه آزاد شد. متهمان ردیف 12 تا 17 متهم هستند.

سهیل مومنی آبکنار فرزند پرویز کارمند آزاد هشتمین متهم با قرار وثیقه آزاد شد.

کارمندان شرکت آزاد کروز متهم ردیف نهم رضا تقوی بیات متهم به دست داشتن در قاچاق سازمانی و تجاری قطعات خودرو هستند.

بهروز پشنگ، فرزند عباس، کارمند شرکت کروز متهم به دست داشتن در قاچاق سازمان یافته و تجاری قطعات خودرو است.

متهم ردیف یازدهم بهنام نیک نام پسر محمد طاهر است.

متهم دوازدهم، گلمرضا فاتحی فرزند رضا، کارمند گمرکی بدون آزادی، به اخذ رشوه از شرکت کروز با اعطای وثیقه متهم است. وی همچنین متهم است که در قاچاق قطعات خودرو سازمان یافته و تجاری از سوی شرکت کروز شریک است.

متهم سیزدهم، محمدرضا اسدی، فرزند یکی از ماموران گمرک، غلامحسین آزاد، متهم به اخذ رشوه از یک شرکت مسافربری با قرار وثیقه است. وی همچنین متهم به همکاری در قاچاق سازمان یافته و تجاری قطعات خودرو با فرآوری غیرقانونی قطعات خودروهای شرکت کروز است.

متهم چهاردهم شاپور کرمخانی فرزند طهماسب از گمرکات آزاد به اخذ رشوه از شرکت کروز و معاونت در قاچاق سازمان یافته قطعات خودرو از طرف شرکت کروز متهم است.

متهم ردیف پانزدهم حمید عزیزی، پسر جهانگیر، متهم به اخذ رشوه از یک مامور آزاد گمرک، یک شرکت تفریحی دریایی و همکاری در قاچاق سازمان یافته قطعات خودرو از طرف شرکت کروز است.

متهم ردیف شانزدهم محمود عمارت کار فرزند ولی به اخذ رشوه و همکاری در قاچاق سازمان یافته قطعات خودرو از طرف شرکت کروز متهم است.

هفدهمین متهم عبدالرضا گودرزی، فرزند علی محمد، کارمند گمرک به اتهام دریافت رشوه از یک شرکت مسافربری با قرار وثیقه آزاد شد.

هجدهمین متهم علی وضیعی فرزند محمد مامور گمرک به دریافت رشوه و پرداخت رشوه به آقای غلامرضا فاتحی از یک شرکت مسافربری دریایی متهم است.

نماینده شاکی عنوان کرد: سرمایه ثبتی شرکت کروز در سال 83 4.5 میلیارد تومان بوده و از سال 89 اقدام به خرید سهام خودروسازان کرده اند. این شرکت ابتدا 11.32 درصد از سهام ایران خودرو را از طریق تدبیر سرمایه خریداری کرد و قصد داشت یکی از زیرمجموعه های خود را به عضویت هیئت مدیره ایران خودرو درآورد. مخالفت با قانون کروز

وی گفت: شرکت کروز یک شرکت رسمی به نام شرکت پیشگام گلیار راه اندازی و سهام خریداری شده از ایران خودرو را در اختیار این شرکت قرار می دهد و فردی به نام امیری را به عنوان نماینده در هیات مدیره ایران خودرو معرفی می کند. قرارداد سال 1355 شرکت کروز با ساپکو 6.5 میلیارد تومان بود و رانت و انحصار ایجاد شده توسط شرکت ایرانیان خودرو اکنون بیش از 2300 میلیارد تومان است.

بر اساس این نظرسنجی، ایران خودرو 26.92 درصد و سایپا چند درصد و شرکت کروز نیز 62.99 درصد از سهام گروه خودروسازی بهمن را در اختیار دارند.

بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور، تولید به دلیل عدم تامین قطعات توسط ساپکو برای ایران خودرو طی روزهای 92/01/17 لغایت 92/08/29 کاهش یافت. مبلغ 18985 دستگاه است.

سخنگوی شاکی گفت: در حال حاضر سهام ایران خودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد واگذار شده و نماینده شرکت کروز در ایران خودرو از سوی حمید کشاورز توچایی منصوب می شود.

وی افزود: همزمان با عضویت شرکت کروز در هیات مدیره ایران خودرو، زمینه فروش قطعات گران قیمت خودرو به این شرکت داده شده است و اسناد و مدارک نشان می دهد که این شرکت مبلغی را برای کالاهای ترخیص شده از گمرک اعلام کرده است. و وزارت صمت اعلام کرده است که شرکت های خودروسازی در سال 95 تا 98 حدود 229 میلیون دلار فروش کشتی های کروز فروخته اند که شرکت های خودروسازی این مبلغ را محاسبه و دریافت کرده اند. از مردم که در نتیجه آن 220 میلیون دلار از جیب مردم خارج شده است. در نتیجه قیمت خودرو در سال های اخیر به شدت افزایش یافته است.

نماینده شاکی در ادامه بیان کرد: بر اساس گزارش بانک مرکزی شرکت کروز طی سال های 92 تا 98 حدود یک میلیارد و 380 میلیون و 439 هزار و 435 دلار ارز دولتی از شبکه بانکی دریافت شده که پرپرداخت ترین ارز در میان است. قطعه سازان کشور

نماینده شاکی گفت: با بازرسی انجام شده مشخص شد در محموله شرکت کروز قاچاق کالا وجود دارد.

فولادی گفت: با تخلیه سیستم در بخش خرید خارج از کشور شرکت کروز، مشخص شد که این شرکت با استفاده از نرم افزار صدها تمبر و سربرگ خارجی ایجاد کرده و در زمان تایید از آنها استفاده کرده است. تعداد اعلامیه های شرکت کشتیرانی در گمرک نزدیک به 26703 به ارزش 1.8 میلیارد است.

نماینده شاکی گفت: حدود 95 درصد از مهرهای استفاده شده در گمرک مطابق با مدارک کشف شده بوده و مجموع کالای قاچاق کشف شده توسط شرکت کروز در گمرک حدود یک میلیارد و 734 میلیون و 583 هزار و 841 دلار و بالغ بر 155 دلار است. میلیون و 892 هزار تومان بدون ترخیص.

بر اساس گزارش معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه از تاریخ 94/09/10 لغایت 94/10/17 در مجموع 16 میلیارد و 200 میلیون ریال از 38 تراکنش بانکی از حساب به محمدعلی پور فطرتی به شری. توسط یاران حسین فریدون به حساب بانکی مسعود احمدی نژاد واریز شده است. تایید شده است که حسین فریدون از حساب های مسعود احمدی زاده برای دریافت رشوه و حق الامتیاز از رسول دانیال زاده استفاده کرده است و مسعود احمدزاده نیز به دلیل ارائه حساب بانکی به حسین فریدون به ۱۵ سال زندان محکوم شده است. این شعبه در حال بررسی وجوه دریافتی شرکت کروز از حسین فردوس و مسعود احمدی نژاد است. مسعود احمدزاده هم اکنون در خارج از کشور به سر می برد.

وی گفت: در تحقیقات شرکت کروز، مهر و مدارک جعلی و رشوه کشف شد.

نماینده شاکی گفت: میرآقایی سرپرستی تیم تدارکات خارجی شرکت کروز را بر عهده داشت و همه افراد آقای کشاورز و فطرتی بودند.

وی گفت: بر اساس گزارش اطلاعات سپاه، شرکت کروز در 2 فقره 6 میلیارد ریال، در یک فقره 11 میلیارد ریال و برای انتخابات مجلس نهم یک میلیارد ریال پرداخت کرده و به تایید حمید کشاورز رسیده است. توچای. بر اساس ادعاها، این پول برای انتخابات به حسین فررو والدنر و یارانش داده شده است.

سخنگوی شاکی گفت: ردی از چک صادره از سوی شرکت کروز نشان می دهد که پول چند ماه بعد به حساب مسعود احمدی نژاد واریز شده است. بررسی ها نشان می دهد وجوه واریز شده به حساب مسعود احمدی زاده متعلق به حسین فریدون بوده و مسعود احمدی زاده نقش صندوق مالی حسین فریدون را بر عهده داشته است.

وی در ادامه افزود: با توجه به خصوصی بودن شرکت کشتیرانی نشان می دهد که حمید کشاورز و فطرتی این پول را به مسعود احمدی نژاد داده اند تا کار خود را پیش ببرند تا کارشان توسط حسین فریدون تسهیل شود.

قاضی صلواتی سپس جلسه را ختم اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی متعاقبا اعلام می شود.

Yareli Estes

دانش آموخته مواد غذایی هاردکور. حلال مشکل لاعلاج متعصب الکل متخصص توییتر پیشرو پرشور اینترنت.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyبهترین مشاور کنکورخبربهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانGuide to buying household appliancesdigital currency channelدانشگاهdigital currency tutorialبهترین سالن زیبایی اصفهان