افزایش درآمد مالیاتی در بودجه؛ آیا بار مالیاتی افزایش می یابد؟

[ad_1]

در رفتن بر اساس مفاد لایحه بودجه سال آینده، 526 هزار میلیارد تومان برای درآمد مالیاتی در نظر گرفته شده است که در بودجه امسال 325 هزار میلیارد تومان افزایش 61 درصدی داشته و سهم درآمد مالیاتی در بودجه سال آینده است. سهم مازاد فروش نفت به 135 هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش فرارو، نظام مالیاتی به گفته اقتصاددانان در بسیاری از کشورها محور اصلی درآمد دولت است، اما در ایران مالیات مانند سایر کشورها عمل نمی کند، بنابراین اکنون این سوال پیش می آید. برای بسیاری از. قصد دولت این است که این درآمد مالیاتی را از هر مشارکت و منبعی پرداخت کند، زیرا این موضوع بسیار مهم است.

افزایش درآمد مالیاتی؛  آیا بار مالیاتی بر مردم افزایش می یابد؟چگونه درآمد مالیاتی بدست آوریم؟
علی قنبری، اقتصاددان است گفتگوی فرعون وی با اشاره به افزایش چشمگیر درآمد مالیاتی در بودجه سال آینده گفت: این موضوع در صورتی که درآمد مالیاتی سال آینده تقریباً 527 هزار میلیارد تومان باشد از دو منظر قابل بررسی است. افزایش پایه مالیاتی مانند مالیات بر دارایی، مالیات بر درآمد ناخالص، مالیات کالاهای لوکس، مالیات خانه های خالی و غیره. این برآوردها علاوه بر جلوگیری از فرار مالیاتی قابل دستیابی است و برای کل اقتصاد ایران بسیار خوب است.

وی افزود: در حال حاضر حدود 60 درصد اقتصاد ایران مالیات ریالی پرداخت نمی کند، بنابراین اگر دولت از این ظرفیت استفاده کند و بر آن مالیات وضع کند، درآمدهای آن افزایش چشمگیری پیدا می کند و کسری بودجه را به حداقل می رساند. به عبارت دیگر، اگر مالیات از کسانی که هنوز مالیات نپرداخته اند اعم از ثروتمندان، بازرگانان و همچنین رانت خوارانی که تاکنون از پرداخت مالیات اجتناب کرده اند، گرفته شود، قطعاً اقتصاد کشور متحول خواهد شد.

قنبری گفت: اما اگر اتفاقی که در چند سال اخیر در حوزه مالیاتی افتاد دوباره تکرار شود، فشار مضاعفی بر مردم وارد می شود، زیرا کارمندان، کارگران و تولیدکنندگانی که همیشه مالیات پرداخت کرده اند، باز هم وجود دارد. اگر این افزایش 60 درصدی را تحمل کنند، می بینیم که زندگی مردم سخت می شود و فشارهای اقتصادی بیشتر می شود.

وی افزود: از طرفی به دلیل اینکه دستمزد کارمندان و کارگران سالی یکبار افزایش می یابد اما از طرف دیگر تورم بیشتر از آن است و از طرف دیگر تولیدکنندگانی که با رکود و تولید و درآمد کمتر مواجه هستند. خیر، بنابراین اگر دولت بخواهد این کار را انجام دهد، قطعاً باید با کسری بودجه دولت مواجه شود، زیرا در این صورت این افزایش درآمد مالیاتی متوجه نخواهد شد.

افزایش درآمد مالیاتی؛  آیا بار مالیاتی بر مردم افزایش می یابد؟درآمد مالیاتی بازپس گرفته نمی شود
مرتضی عزتی، کارشناس مسائل مالی در گفتگوی فرعون وی گفت: در سال هایی که فروش نفت رو به کاهش بوده، شاهد افزایش مالیات بوده ایم. در چنین سناریویی، دولت درآمد مالیاتی را 60 درصد افزایش داده است که غیرواقعی به نظر می رسد.

وی در ادامه گفت: از نظر درآمد مالیاتی به ارقامی که در بودجه ذکر شده بسیار خوشبین هستم چرا که اقتصاد کشور در شرایطی نیست که درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد اما دولت در حال برآورد درآمد است. کاهش دادند. مالیات بر ثروت زیرا در بودجه سال 1400 درآمد بسیار خوش بینانه ای برای این پایه مالیاتی پیش بینی شده بود که سهم درآمد مالیات بر دارایی در بودجه سال آینده را به شدت کاهش داد.

عزتی گفت: اگر مالیات اشخاص حقوقی یعنی تولیدکنندگان افزایش چشمگیری داشته باشد، تولید کشور در سال آینده 60 درصد افزایش پیدا نمی کند، پس چطور دولت می تواند اینقدر مالیات را افزایش دهد، چرا که تولیدی برای کشور نخواهد داشت. نمی توان انتظار درآمد داشت

این استاد دانشگاه افزود: به نظر می رسد دولت به افزایش 30 تا 40 درصدی درآمد مالیاتی دست یابد زیرا افزایش تورم در اقتصاد باعث افزایش حجم کالاها و خدمات در بازار می شود و از نظر درآمد نیز می توان تخمین زده است که این درآمدها در بودجه سال 1401 دریافت شود، نه بیشتر، زیرا امکان پذیر نیست.

[ad_2]

Braylon Mccoy

محقق حرفه ای وب. پیشگام الکل متعصب تلویزیون دوست حیوانات در همه جا.

Digital currencyبهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزخبردانشگاهGuide to buying household appliancesبهترین سالن زیبایی اصفهانdigital currency tutorialdigital currency channel
تماس با ما