اگر همسرتان جمله شما را متوجه نشد، این تمرین را انجام دهید

[ad_1]

توانایی ما در درک نحو جملات پیچیده یکی از دشوارترین مهارت های زبانی است. مطالعه جدیدی توسط محققان دانشگاه کلود برنارد لئون و دانشگاه لومیر لئون با همکاری موسسه کارولینسکا در سوئد نشان داده است که ترکیب مهارت های تخصصی در استفاده از ابزارهای حرکتی برای درک جملات پیچیده، زیرا هر دو مهارت به منابع بستگی دارد. اعصاب آنها یکی است و در همان قسمت مغز هستند. بهبود توانایی شما در درک نحو جملات پیچیده با تمرین حرکات با استفاده از ابزارها، مهارت های تبدیل را با استفاده از ابزارها بهبود می بخشد. این یافته ها می تواند از نظر بالینی برای توانبخشی بیمارانی که مهارت های زبانی خود را از دست داده اند استفاده شود.

مهارت های درک زبان مدت هاست که به عنوان یک مهارت بسیار پیچیده در نظر گرفته شده است که شبکه های مغزی خاصی را هماهنگ و متصل می کند. تحقیقات نشان داده است که برخی از عملکردهای زبانی که بخش‌های خاصی از مغز را کنترل می‌کنند، مانند پردازش کلمات، در کنترل مهارت‌های حرکتی ظریف نیز نقش دارند.

محققان مجموعه‌ای از آزمایش‌ها را توسعه دادند که بر تکنیک‌های تصویربرداری مغز (تصویربرداری رزونانس مغناطیسی عملکردی یا MRI) و اندازه‌گیری‌های رفتاری تکیه داشتند. به زبان فرانسوی ورزش کنید. این آزمایش به دانشمندان اجازه داد تا شبکه مغزی خاص هر عملکرد را شناسایی کنند و متوجه شدند که ساختارهای مغزی هر دو عملکرد مشابه هستند.

آنها ابتدا کشف کردند که استفاده از وسایل و تمرینات مصنوعی مغز را در یک ناحیه طبیعی با توزیع فضایی یکنواخت در ناحیه ای به نام “گانگلیون پایه” فعال می کند. آنها بر اساس این آموزش شناختی دریافتند که این دو نوع مهارت از منابع یکسان مغز استفاده می کنند، بنابراین در مرحله بعدی بررسی کردند که آیا می توان یک مهارت را برای بهبود مهارت دیگر آموزش داد یا خیر. آیا تمرین حرکتی با گیره های مکانیکی درک بیان پیچیده را بهبود می بخشد؟

بنابراین، از شرکت کنندگان خواسته شد تا قبل و بعد از یک تمرین حرکتی 30 دقیقه‌ای، یک تکلیف درک نحو را با چنگ زدن انجام دهند. با انجام این کار، محققان نشان دادند که تمرین حرکتی با این ابزار باعث بهبود عملکرد در تمرینات درک نحوی می شود. اگر همسرتان جملات شما را نمی فهمد، توصیه می شود او را به فعالیت های مکانیکی و ورزشی تشویق کنید.

[ad_2]

Howard Gaines

مزاحم عمومی کافه قهوه. موسیقی نینجا. طرفدار فرهنگ پاپ