بهانه‌ی روز جهانی زنشلاله احمدنژاد مثل بیشتر موضوعات و مفاهیمی که در جهان سوم به صورت دکوری و فرمالیته برگزار می شود، روز جهانی زن هم تبدیل به بهانه های تعارف و تبریک و کادو و … شده و رسالت چنین روزی جدی گرفته نمی شود، در تصاویری که 8 مارس در تقویم است. دنیا پر از زن، مرد و زن است.

زن جهان سومی ابتدا توسط اعضای مذکر خانواده اش تحقیر و محدود می شود و اگر شانس بیاورد و در خانواده های دموکراتیک بزرگ شود، در ورود به جامعه مردسالارش تحقیر خواهد شد.

در این زمانه، دیگر برای اکثریت جهانیان، چه فرضیه ای جسمی و ذهنی زن که در طول تاریخ مانند پتکی بر سر زنان حاضر قدر ابلهانه و ظالمانه بوده است و اگر به زنان نیز میدان داده شود مردان و حتی سریعتر از آنها. در عرصه ی ترقی می توانند تاخت، دوباره که در قرون همیشه به زنان نیز مانند مردان حقوق تحصیل و کار داده می شود، همپای مردان و چه بسا سریعتر از آنها به رشد و توسعه فردی و اجتماعی نایل می شوند.

حتی در دوران تاریک مردسالاری که زنان اجازه تحصیلات عالیه را نداشتند، مبارزی، چون ماری کوری انتخابند با قوانین زن استیز مبارزه کنند و نشان دهند که زنان از نظر علمی و عملی هیچ کم و کاستی از مردان ندارند.

در گذشته های نه چندان دور با تفکراتی رو بوده ایم که خواسته زن را به دلیل ویژگی های جسمانی و تولید مثل در گوشه ای خانه زندانی کنند …، اما همین چند نماینده زن در گوشه و کنار دنیا در مجلس به فرزندانشان شیر دادند. من دیدم که آسمانها نه زمین است و نه زمین و نه زمین و نه زمین و نه زمین و نه زمین و نه زمین و نه زمین.

اکنون با مشاهده زنان زنانه در همه عرصه ها در می یابیم تنها نیرویی که در طول تاریخ باعث سرکوب و تحقیر بوده است، نیروی جسمانی غالب مردان نسبت به گذشته بوده و میبینیم که جوامع پیشرفته چگونه با قوانینی پیشرو و عادلانه نقش بدنی مردانه در زندگی را انجام می دهند. خانوادگی و اجتماعی را کمرنگ تر کنند و به زنان اجازه نمایش و عمل کنند.

بهتر است که در امن باشی تا در تاسف. رفع تبعیض و خشونت علیه زنان را نه با پوستر و بیشتر در قوانین اساسی هر جمعه‌ای باید اعمال کنید نصیحت و شعار نمی‌شود جلوی نیرو‌های درنده‌ای که یک عمر در اندیشه و احساس و زندگی است.

امید آن روزی که در سراسر جهان، نیروی جسمی فزونتر مرد، تبدیل به بهانهای برای زورگویی و سرکوب زنان در همه افراد فردی و اجتماعی و جای قانون زور بازوی مردان را ترازوهای نیرومند و حساس بگیرید.

Yareli Estes

دانش آموخته مواد غذایی هاردکور. حلال مشکل لاعلاج متعصب الکل متخصص توییتر پیشرو پرشور اینترنت.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyبهترین اکستنشن مژه اصفهانخبربهترین سالن زیبایی تبریزبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی اصفهانdigital currency tutorialGuide to buying household appliancesdigital currency channelدانشگاه