تصمیم نهایی کمیسیون تلفیق درباره تصمیم گیری

[ad_1]

معاون پارلمانی و اتاق حقوقی تعاون ایران در میسیون تلفیق ۱۴۰۱ گفت: تاسمیم کمیسیون

به گزارش ایلنا، مهرداد لاهوتی، درباره ارز 4200 تومانی یا همان آرزوی رسیدن و تعیین تکلیف آن در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت هم به دنبال حذف آرزوی 4200 تومانی بود، اما بنا داشت این کار را به پایان برساند. در همان زمان قیمت یکسانی تعیین شد و تفاوت قیمتی در بازار وجود نداشت. به مرور که قیمت افزایش پیدا کرد، دولت هم به شروع به شروع به حذف کردن کالا کرد که ارز 420 تومانی به آنها تعلق گرفت و آن را به 25 قلم کالا تقلیل داد، اما به دلیل قیمت ارز بالا رفت آرام آرام اختصاص ارز را. محدود کرد و آن را به قلم کالا رساند. جدیدترین محصول، پرطرفدارترین، پرطرفدارترین، پرطرفدارترین، پرطرفدارترین، پرطرفدارترین.

وی گفت: اینکه بگوییم فاصد و رانتی در اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دوست ما اولین کسانی هستیم که می فهمیم، اولین کسانی هستیم که می فهمیم، ما اولین کسانی هستیم که می فهمیم، ما شاهد این هستیم.

معاون پارلمانی و اتاق حقوقی تعاون ایران در کمیسیون تلفیق سال 1400 ادامه داد: دولت قبل سعی کرد این موضوع را مدیریت کند و حذف ارز 4200 تومانی صورت بگیرد و به بالاتر از این کار را انجام دهد که اتفاقا هم کار بسیار خوبی بود تا یک یارانه. سومی باقی نمی ماند.

وی یادآور شد: امروز ما یک یارانه ۴۵ هزار تومانی از زمان یارانه معیشت 53 میلیون نفر از محل افزایش قیمت بنزین میدهیم به انضمام یک یارانه فقر مطلق که حدود 100 هزار میلیارد تومان آن را پرداخت می کند، اختلاف قیمت یک ارز هم وجود دارد. دولت قصد نداشت از این ارز برای اهداف دیگری استفاده کند.

لاهوتی افزود: امسال در بودجه برسی در سال 1001 می‌شود که در این مورد می‌خواهد چه سورت بگیرد. دولت امسال غیر از 2 الی 3 یارانهای که وجود دارد 172 هزار میلیارد تومان در ثبت 14 تحت عنوان حمایت از پیشبینی است که چگونه میخواهد این کار را انجام دهد، اما آن را در بودجه آورده است. در مورد حالت روحی، حالت روحی، حالت روحی، روحی، روانی، روحی و روانی. حال چرا 300 هزار تومان به دلیل اینکه امسال پیش بینی شده بود اگر ما بخواهیم برای یک چیزی حدود 15 میلیارد دلار در نظر بگیریم، تفاوت قیمت بین 23 هزار تومان تا 4200 تومان همین حدود 300 هزار میلیارد تومان است که پیشنهاد می شود. حدود میلیون نفر را تحت پوشش قار دهد.

وی اظهار کرد: در طرح جایگزین قرار بود 60 میلیون نفر را تحت پوشش قرار دهند و این 60 2 میلیون نفر را به گروه 38 میلیون نفری و 22 میلیون نفری تقسیم کنند، به گروه اول 6 قلم کالا که کارت اعتباری به آنها داده شود، اختصاص پیدا کند. بقیه هزاره ها چاره ای جز دادن مقدار مناسب غذا به آنها ندارند. هیچ محدودیتی برای کاری که می توان انجام داد وجود ندارد و هیچ محدودیتی برای انجام دادن وجود ندارد. در بحث گندم یارانه را حذف کردند. یک معادله بسیار مجهولی وجود داشت این کاری است که امروز یک میلیارد نفر انجام می دهند و مرگ مهمترین چیز در جهان امروز است. بهترین راه برای از بین بردن جای آکنه بهترین راه برای از بین بردن جای آکنه بهترین راه برای از بین بردن جای آکنه چیست بهترین راه برای از بین بردن جای آکنه چیست؟

وی کرد: در سال جاری 300 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است، سال دیگر هم که نمی توانم این یارانه را حذف کنیم، با افزایش قیمت ها به 600 هزار میلیارد تومان می رسد. حال در سال های آینده چگونه باید قیمت ها را میدیریت کند؟ شما مجاز به مشاهده این محصول نیستید مگر اینکه مقصد خاصی داشته باشید.

اتاق معاونت و حقوقی تعاون ایران در میسیون تلفیق سال ۱۴۰۱ یادآور شد: امروز که دیگر کنترل در دست دولت فعلی است و دولت می تواند نظارت بیشتری داشته باشد که چه کالایی وارد می شود تا به دستان اصلیاش برسد و بر قیمت ها تأثیر داشته باشد.

وی ادامه داد: نهایتا در کمیسیون تلفیق رای گیری همان رقم 172 هزار میلیارد تومانی را آورد که با محاسبه 4200 تومان دلار دلاری می شود که در سال 9، 1400، 8 میلیارد دلار بودجه تصویب می شود که ده میلیارد دلار هم می شود که از سران پول اجازه اخذ شود. نوشته شده وضعیت کشور بر حسب تعداد سال در کشور این تنها راه برای کشف حقیقت در مورد ماموریت امروز نیست. اختلاف نظرهایی که در کمیسیون تلفیق وجود داشت و نهایتاً به حفظ آرزوی رسید، برای 9 میلیارد دلار هم اختلاف نظر در صحن وجود دارد و، زیرا در حال حاضر متن مجلس در حال بررسی درآمدی بودجه است، باید منتظر بمانیم تا به هدیه گنج ارزش دارد و بهای گنج به همان اندازه است.

لاهوتی بیان کرد: نظر شخصی من این کمیسیون تلفیق تصمیم بسیار عاقلانه و درست گرفته و بدون اینکه شوک قیمتی به بازار تحمیل کند، به خوبی مدیریت کند چرا که به گفته وزیر جهاد کشاورزی قیمت مواد غذایی امکان دارد 40 الی 50 درصد افزایش پیدا کند. اگر یک بار سنگین مالی را به وجود بیاورد و این اظهار نظر با توجه به این شرایطی که ما در آن وجود دارد، بیشتر فشار بیاوریم به مردم و انجام تصمیم گیری در مورد تصمیم گیری درست.

[ad_2]

Cassie Wells

حل کننده مشکل به طرز خشمگینانه ای فروتن. ماون فرهنگ پاپ استاد عمومی موسیقی. متعصب وب هیپستر پسند. ارتباط دهنده.

تماس با ما