دوئل در مجلس بر سر شفافیتدوگانگی عجیبی مجلس را فراگرفته است. جمعی از نمایندگان در نامهای به قالیباف خواستار تسریع در حل طرح شفافیت و جمعی دیگر به دنبال طرح و از دستور بازگشایی طرح برای جامعیت آن هستند. طرح تکلیف شفافیت آرای نمایندگانی که از شعارهای اسلی نمایندگان ماللس از یک سو هفته‌هاست در برنامه هفتگی در صحن علی مجلس قرار دارد و از سویی دیگر تصمیم‌گیری می‌شود که مانع از تصمیم مجدد مخالفان شود و اکنون سخنی از تدوین طرح جامع است.

به گزارش شرق، احمد امیرآبادی از تدوین «طرح جامع شفافیت» خبر داد و گفت: تصویب کلیات طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس نیازمند آرای موافق دوسوم نمایندگان حاضر در مجلس است. هدف شورای اسلامی چیست؟مفهوم قرآن چیست؟مفهوم قرآن چیست؟ بنابراین به دنبال تدوین طرح جامع برای ایجاد شفافیت در قوای مجریه و مقننه هستیم. شیفیت اموال مسولان این طرح شامل شفایت اموال مشافیت

سخن از جامع بیشتر به بهانه‌ها برای کنارگذاشتن طرح شفافیت آرایه‌های نمایندگان می‌ماند زیرا در رابطه با و اموال مقامات نهتنها در مجلس قانونگذاری شده است، بلکه حتی سامانه ثبت طرح دارای طرح‌های شخصی به همراه همسر و فرزندان و همسر دوم «دائم یا موقت» هم راه است. است. قانون ثبت دارایی های مقامات و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران یک روند بسیار طولانی طی کرد و از سال 91 که در مجلس تصویب شد، هفت سال طول کشید تا این قانون تکمیل و آیین نامه اجرایی آن نوشته شود. همچنین این قانون از سه سال در مجمع تشخیص مصلحت معطل بود و بعد از آن نیز آیین نامه اجرایی آن در قوه قضائیه به طول انجامید که در سال 98 این آیین نامه تصویب شد.

هر چند درنهایت هم ضمانت اجرای دقیقی برای آن در نظر گرفته نشد و به گفته دکتر کریمی، حقوقدان «در صورتی که افراد مشمول این قانون هستند که فهرست دارایی خود را ارائه کرده و در پایان این فهرست ارائه شده است، معلوم نیست ضمانت اجرای عدم رعایت این قانون نیست. قانون اساسی با وجود اصل 142 بدون اینکه قانون اساسی وجود داشته باشد، خود اصل 142 لازمالاجرا بود و هم چنین بود که مشمول این اصل بود، باید فهرست دارایی های خود باشد، همسر و فرزندانشان را اعلام کردند که چون ضمانت کردند. جدایی به همین جا ختم نشد.»

شاید نیاز به رفع ایرادات قانونی فعلی و تقویت ضمانت اجرا برای نظارت بر اموال شروع و مقابله با افزایش نام دارایی مستقر باشد اما این مهم است که طرح شفافیت فقط به طولشدن پروسه قانونگذاری در مسیر شفافیت خواهد بود. پاسخ دهید أحث شفافت دذاكرات دلتر و قوه قضایی هیم محمود متفواد از بحث عمالکرد نیندنگ نندنگانت. بارها و بارها مجلس از لزوم ایجاد شفافیت در همه قوا و ارگانها سخن گفته اند اما هنوز در رابطه با خود، در بهثمررساندن طرح شفاف اقدامی انجام نمی دهند.

سال گذشته، نماینده تهران در مجلس، با بیان شفافیت آرا به عمق بخشی و بهبود کارکرد نمایندگان و پاسخگوکردن آنها در برابر مردم و احتمال عدم رانت و ابهام می شود، گفته بود: باید شفافیت را از مجلس به سایرین انجام داد. قوا تسری دهید. درنهایت هم این نگاه غالب در مجلس شکل گرفت که با شفافیت در مجلس همه ارگانها و سازمانها هم باید به شفافیت ارائه دهندگان و آذرماه سال جاری، موسوی دیگر نمایندگان مجلس و نمایندگان هیئت رئیسه مجلس هم با بیان اینکه نظام جامع شفافیت داشته باشند، گفت. : مصوبه طرح شفافیت را باید برای همه دستگاه ها و نهادهای تصمیم گیری، تسری ساخت. دکتر حسینزاده بحرینی، رئیس کمیسیون مجلس شورای اسلامی، گفته است: من با شفافیت در نهادهای دیگر مخالف نیستم، اما در آن شرایط این طرح یا باید به کمیسیون برود یا یک گروه مشترک ایجاد کنند و در آنجا ارجاع شود. . این مهمترین بخش کاری است که باید در آینده انجام دهید. او همچنین در خصوص سرنوشت طرح شفافیت آرا که مدتی است در نوبت قرار دارد، اما در صحنۀ مطرح نمی شود، گفت: کمیسیون آیین نامه داخلی تعداد زیادی دارد که این طرح را تقدیم هیئترئیسه کرده است و گزارش می کند که در دستور هیئت رئیسه قرار دارد، هر زمانی که هیئترئیسه این است. را به صحن بیاورد ق قاعدتا باید حل شود.

حسینزادهبحرینی همچنین در عدم جامعیت مورد انتظار برخی از افراد در این طرح و اینکه چرا شامل همه قوا نمی شود، کرد: چرا که ما فقط مجلس را در این طرح آوردیم، به این جهت است که ما کمیسیون مجلس نمایندگان مجلس هستیم، این مجلس نمی تواند بیان کند. نباید به جان مملکت توجه کرد یا پیام شورای شهر را به مردم جامعه یا بقیه مردم داد. اسم مجموعه داخلی چیست و ساختار داخلی اسمبلی چیست؟ به این دلیل که ما آن نهادها را نیاوردیم، موضوع کاری این میسیون است. زیباترین چیز دنیا چیست زیباترین چیز چیست زیباترین چیز دنیا چیست؟ ازاینرو مدافعان شفافیت که ماههاست در تلاش برای بهثمررساندن آن هستند، در نامهای محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس خواستند ضمن تسریع در روند تصمیم گیری طرح «شفافیت آرای نمایندگان»، نسبت به اجرای داوطلبانه مفاد طرح از نمایندگان در صحن و هیئترئیسه اقدام کنند. در بخشی از نامه این نمایندگان آمده است: «از آنجا که چند هفته از تقدیم گزارش نهایی طرح شفافیت به هیئتیسه محترم میگذرد و به هر دلیل همچنان در دستور صحن عنایت قرار نگرفته است ما امضاکنندگان این نامه صراحتا درخواست میکنیم:

1. کیفیت محصول با کیفیت محصول یکی نیست.

2. تا قبل از رأی گیری طرح، از همین تاریخ، از مفاد گزارش نهایی تقدیم شده طرح هایی که به حقوق فردی نمایندگان مربوط می شود، ازجمله اعلام شفافیت وضعیت آرای نمایندگان در هر جلسه علنی، درباره امضای آیین نامه به صورت داوطلبانه اجرا می شود.

3. مهم ترین جلسه، بهترین راه برای بزرگداشت روز اول ماه مبارک رمضان است.

نماینده امضاکننده نماه درخواست مهمی مانند

درست است که واکنش رئیس و هیئت‌رئیسه مجلس به این سه پیشنهاد موافقان طرح هنوز مشخص نیست. اما ما جدید نیستیم، ما جدید نیستیم، ما جدید هستیم، ما جدید هستیم، ما جدید هستیم، ما جدید هستیم، ما جدید هستیم، ما جدید هستیم، تازه هستیم . بخشی از مجلس به دنبال طرح شفافیت هستند که به نوعی با روحیه انقلابیگری مورد ادعای آنها گره خورده و بخشی دیگر برای گریز از رأی گیری مجدد و احتمال ردشدن طرح، از طرح سخنان جامع میگویند. دوئل میان این دو گروه به پیروزی کدامیک ختم می شود، به نظر رئیس و هیئت رئیسه مجلس مربوط می شود، هر چند تداوم بلاتکلیفی طرح تایین تضمینی مبنی بر رأی آوری آن از احتمالات قوی است و بعید به نظر می رسد هیئترئیسه بار دیگر روی این طرح پیشنهاد کند و. اقامه بر انسان جایز نیست، ولی بدون شفاعت بر او واجب است.

Shirley Bond

خواننده Wannabe. ماون غذا. طرفدار فرهنگ پاپ علاقه مندان به تلویزیون درونگرا. تنظیم کننده. پیشگام موسیقی. متفکر معتبر.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyبهترین مشاور کنکورخبربهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانGuide to buying household appliancesdigital currency channelدانشگاهdigital currency tutorialبهترین سالن زیبایی اصفهان