رشد ۴۸ درصدی اجاره مسکن تنها در بهمن . چرا مدام قیمت‌ها بالا می‌رود؟

[ad_1]

فرارو- گزارش بانک مرکزی از شاخص اجاره مسکن در شهر تهران و کل مناطق شهری در بهمن سال 1400، رشد به ترتیب معادل 48,4 و 52,2 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته را نشان می دهد.

به گزارش فرارو، بازارهای بازار مسکن معتقدند، از آنجایی که قیمت مسکن در طول سال اخیر 3 7 8 تا برابر شده، اجاره بها با سرعت کمتر به نسبت قیمت مسکن طی سالهای 96 تا 99، با افزایش همراه شد. دلیل سرعت کمتر از جاره بها در قیاس با قیمت مسکن

با توجه به رشد درآمد خانوارها نمی‌تواند اتفاق بیفتد، بنابراین به زمان بیشتری نیاز دارد تا خود را با افزایش قیمت مسکن منطبق کند. با توجه به این موضوع همیشه رشد اجاره بها به نسبت قیمت مسکن با کاهش رخ می دهد، مثلاً وقتی در دوره های سریع رشد قیمت مسکن قرار می گیریم اجاره بها همگام با رشد قیمت مسکن، افزایش نمی یابند و از سرعت آن عقب میماند، اما در سالجاری اجاره بها این است. عقب ماندگی را جبران کرد.

رشد ۴۸ درصدی اجاره مسکن تنها در بهمن .  چرا مدام قیمت‌ها بالا می‌رود؟چرا نرخ اجاره مسکن در سالجاری مدام بالا می‌رود؟
مهدی سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با فرارو با تاکید بر اینکه در نیمه دوم سال 9 ترمز رشد افسار گسیخته قیمت مسکن کشیده شد، اظهار داشت: این که مسکن در چهار سال گذشته با افزایش بیش از 7 برابری روبرو بوده است، در حالی که بازار اجارهبها تا سال 99 با افزایش چنین مواجهه ای بوده است. نبود، زیرا همزمان با رشد قیمت مسکن، قدرت خرید مردم نیز کاهش پیدا کرد، در چنین شرایطی بازار به رکود رفت، اما بازار اجاره بها با توجه به اینکه مردم قدرت و توان پرداخت بیشتر اجارهبها را نداشتند، به میزان کمتری با رشد مواجه شدند. .

این استاد دانشگاه اضافه کرد: اما در سال جاری با توجه به اینکه قیمت مسکن به هر میزان از تورم بوده است، در مقابل شاهد افزایش چندین برابری بهای اجارهبها، ازسویی به صورت سنتی در ایامی که قیمت مسکن به صورت تابان با افزایش مواجه می شود. ، بازار اجاره بها با رشد اندکی روبرو است، اما زمانی که ترمز رشد قیمت مسکن کشیده می شود آن زمان بازار اجاره بها شروع به افزایش سرسام آوری اتفاقی می افتد که در سال جاری شاهد آن بودیم.

سلطان محمدی با اشاره به اینکه نرخ اجاره در سال آینده نیز با توجه به فضای اقتصادی کشور با افزایش مواجه خواهد شد، بررسی کرد: اما اینکه چقدر رشد کند، این موضوع به نرخ تورم و همچنین افزایش انتظارات تورمی دارد، در صورتی که برجام می شود، می توان انتظار داشت مسکن از ثبات نسبی اما بازار نیز باشد و نرخ اجارهبها به مانند امسال با رشد شتابان همراه شود، اگر قرار برجام به هر دلیلی به نتیجه نرسد، همزمان با رشد فزاینده انتظارات تورمی روبرو می شود که در در نتیجه افزایش قیمت دو برابر خواهد شد.

وی با اشاره به روند افزایش اجاره بها در بازار طی سالجاری بسیار افسارگسیخته بوده است، گفت: بر اساس گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده است، در ماه گذشته نرخ اجاره بها با افزایش حدود 48 درصدی روبرو بوده است، در این رابطه بهای اجاره تا حدود حدودی بوده است. بسیاری از تابع قیمت مسکن بوده است، زیرا اجارهبها به یک نرخ بازده سرمایه گذاری در بخش مسکن قلمداد می شود، زمانی که یک خانه خود را اجاره می دهد به نوعی در یک کالایی به عنوان مسکن سرمایه گذاری کرده و بازدهی این سرمایه گذاری همان اجاره بها است.

این کارشناس بازار مسکن اضافه می کند: بر این اساس، زمانی که هزینه سرمایه گذاری در بازار مسکن بالا رفته است، طبیعتا مالکی که با هزینه هنگفتی یک خانه را خریده است، انتظار دارد که به نسبت هزینه های انجام شده، اجاره بیشتری نیز از مستاجر دریافت کند که موضوعی است. قیمت اجاره بها در بازار افزایش یافته است.

سلطان محمدی با اشاره به اینکه مداخلات دستوری دولت نیز در بازار مسکن به هیچ عنوان جوابگو نبوده است، بیان کرد: ساکنی از مناطق تعیین سقف برای اجاره و یا تمدید خودکار قراردادهای مسکن به خاطر ترس، نمی تواند بازار را کنترل کند و مانع افزایش قیمت شود. ، بلکه دولت باید جلوی افزایش تورم و خلق پول را بگیرد، زیرا تا زمانیکه نرخ تورم به صورت فزاینده بالا میرود، بازارهای سرمایه ای از جمله مسکن نیز با رشد همراه خواهد بود.

[ad_2]

Hayden Phillips

عاشق قهوه بی عذرخواهی یک تمرین‌کننده اینترنتی متواضع. دوست حیوانات در همه جا.