رقم عیدی و میزان افزایش حقوق 1401 بازنشستگانرئیس سازمان بازنشستگی کانون حراست استان تهران درباره عیدی و افزایش حقوق 1401 بازنشستگان توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرآنلاین، علی دهقانوکیا درباره عیدی بازنشستگان امسال گفت: هیچ اقدامی برای تعیین رقم عیدی بازنشستگان صورت نگرفته است و سال گذشته بازنشستگان یک ماه عیدی برابری دریافت کردند.

وی به پیشنهاد تمدید عیدی بازنشستگان اشاره کرد و افزود: در این زمینه پیگیری برای اینکه بازنشستگان به عنوان کارمند عیدی دریافت کنند در حال پیگیری است.

رئیس کانون بازنشستگان سازمان حراست استان تهران گفت: در حال حاضر کارمندان حداقل دو ماه و حداکثر سه ماه حقوق عیدی دریافت می کنند اما زمانی که افراد بازنشسته می شوند این ارقام به یکباره کاهش می یابد و فقط حقوق می گیرند. ” یک ماه عید.

کشاورز خاطرنشان کرد: البته سال گذشته حداقل دستمزد یک ماهه پرداخت می شد و در سال های گذشته کمتر بود. در هر صورت عیدی کارگران تمدید می شود و دولت منتظر تصمیم گیری در این زمینه است.

1401 افزایش حقوق بازنشستگان

رئیس کانون بازنشستگان سازمان حراست استان تهران درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال آینده گفت: افزایش حقوق مربوط به شورای عالی کار است. طبق ماده ۱۱۱ قانون کار، حداقل دستمزد مربوط به مصوبه شورای عالی کار است.

دهقانوکیا افزود: شورای عالی کار هنوز در مورد حداقل دستمزد تصمیمی نگرفته است و هر تصمیمی که شورا گرفته شود و در نهایت سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت با آن موافقت کنند بر اساس حداقل دستمزد خواهد بود، بازنشستگی و سطوح دیگر.” همچنین پس سازمان تامین باید از سوی دولت پیگیری شود تا به توافق برسد.

شرایط سخت درآمد بازنشستگی

رئیس سازمان بازنشستگی سازمان تامین استان تهران افزود: در حال حاضر درآمد بازنشستگان نزدیک به یک سوم هزینه خانوار آنهاست و در شرایط بسیار سختی به سر می برند.

دهقانکیا خاطرنشان کرد: بازنشستگان 30 یا 35 سال کار کرده اند اما امروز در شرایط خوبی به سر نمی برند و همه توانایی هایشان برآورده شده و تامین زندگی آنها سخت است.

وی تاکید کرد: انتظار ما از دولت فعلی این است که وزیر کار آقایان رسی و عبدالملکی که رئیس شورای عالی کار نیز هستند، دوباره به ما قول ندهند که با کاهش تورم در آینده بودجه کاهش پیدا کند. ” خانواده را بزرگ کنید و سفره خانواده را رنگین تر کنید.

رئیس سازمان بازنشستگان سازمان حراست تهران خاطرنشان کرد: تاکنون بسیاری از این وعده ها داده شده اما هیچ کدام محقق نشده است تا بدانیم دولت می تواند تورم را کاهش دهد.

کشاورز گفت: در ماده 41 قانون کار دو بند وجود دارد. یک بند تورم بانک مرکزی است و بند دیگر می گوید اگر این تورم روی میز داخلی نمی نشیند باید از بودجه خانوار استفاده کنیم.

وی یادآور شد: در حال حاضر سبد هزینه خانوار 12 میلیون تومان است. ما چنین افزایشی نداریم اما فاصله مستمری با این عدد یک سوم است و مستمری فقط 10 روز در ماه را تامین می کند. اما به نظر من نباید این شکاف بیشتر شود.

رئیس شورای تامین تهران از مدیران بازنشسته صنفی خاطرنشان کرد: دولت امسال باید کاری کند که این شکاف بیشتر نشود و اگر شکاف بیشتر شود قابل تحمل نیست.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم