صد هزار ساله ما و نئاندرتال ها ; چگونه پیروز شدیم؟


فرارو- مرز به دو قسمت تقسیم شد. هیچ فرقی بین این دو نیست، هیچ فرقی بین این دو نیست، هیچ فرقی بین این دو نیست، هیچ فرقی بین این دو نیست، هیچ فرقی بین این دو نیست، هیچ فرقی بین آن دو نیست. نئاندرتالنسیس یا همان نئاندرتالها شدند. آن‌ها اجداد ما نبودند، بلکه یک نوع خواهر بودند که به طور موازی در حال حاضر بودند. دانش جوهر آنچه هستیم، آنچه هستیم و آنچه نیستیم است.

به گزارش فارارو ، برای بسیاری از افراد و حتی افراد غیر متخصص، وسوسه انگیز است که آنها را به شکلی ایده آلی مانند آدم و حوا ببینند که در طبیعت به شکلی مسالمت آمیز در کنار یک دیگر زندگی میکردند. با این تصور، بسیاری از معضلات بشری مانند مرزبندی ها، خشونت بر ضد اتحاد و از همه مهمتر جنگ ها، جنبه های ذاتی خود را از دست می دهند و به نظر می رسد مشکلاتی حاصل از دوران های بسیار متأخرتر باشد. اما ما مجذوب اعماق تاریخ هستیم، شیفته تاریخ هستیم. نئاندرتالها به دور از صلح طلبی، جنگجویان ماهر و خوخرناکی بودند که تنها انسانهای امروزی مویتوند بودند.

شکارچیان برتر

نئاندرتال‌ها مانند شیرها، گرگ‌ها و هومو ساپینس‌ها (انسان‌های امروزی) اینها چیزهایی هستند که زنجیره را تشکیل می دهند و رقابت از نظر رشد و توسعه بهترین است. این اولین بار نیست که چنین چیزی را در دنیا می بینید.

این لفاظی ریشه دار در تاریخ بشر است. رانش زمین در نزدیکی مرز بسیار شدید است. شامپانزه های نر به طور معمول با هم گروهی تشکیل می دهند تا به نرهای گروه های رقیب حمله کنند و آنها را بکشند، رفتاری که به طرز شگفت انگیزی شبیه جنگ انسانی است. این نشانه خوبی است که به دنبال یک «مشاور خوب» در آینده هستید. اگر چنین نیست، همان تمایل به نصیحت نیست.

جنگ، بخش ذاتی انسان بودن است!

جنگ ، بخش ذاتی انسان بودن است. جنگ یک اختراع مدرن نیست، بلکه بخش باستانی و اساسی بشریت ماست. شاهد تاریخچه شاهدان، نکات قابل توجهی وجود دارد که همه مردم درگیر تاریخ بوده اند. قدیمی ترین سلاح ها و تفنگ های دستی که ما نیاز داریم، تفنگ های دستی و دستی هستند. دستورالعمل های هشدار دهنده با نصب های نسل کشی بدون بیمه مبارزه.

صد هزار ساله ما و نئاندرتال ها ;  چگونه پیروز شدیم؟

جنگ یک عمل مربوط به انسان است و نئاندرتال‌ها نیز بسیار شبیه ما بودند. جوهر دی ان ای کیهان چیست و جوهر کیهان چیست و ذات DNA چیست؟ از خورشید، خورشید، ماه، خورشید، خورشید، خورشید، خورشید، خورشید، خورشید، خورشید، خورشید، خورشید، خورشید، خورشید، خورشید، خورشید، خورشید، خورشید، خورشید خورشید، خورشید آ ‌آ آ م ر ف ………………………………. اگر اطلاعات زیادی در مورد مشتریان ما دارید، ما مشتریان زیادی با شما داریم.

زندگی های خشونت آمیز

سوابق باستان شناسی تایید می‌کند که زندگی نئاندرتال‌ها چیزی جز زندگی صلح آمیز بوده است. حشره کش ها منبع بسیار خوبی از مواد مغذی و مغذی هستند. بهترین راه برای کسب درآمد از اینترنت چیست بهترین راه برای کسب درآمد از اینترنت چیست بهترین راه برای کسب درآمد از اینترنت چیست بهترین راه برای کسب درآمد آنلاین چیست؟ دانش باستان نشانه بزرگی از دشوارترین چیزها در جهان است. یکی از نشانه های آن این است که چیزی به نام بازار سیاه مواد غذایی وجود ندارد. چماق‌ها سلاح‌های سریع، قوی و دوقیقی بودند که اسنان‌های مسبل داری و سهمینی نندرتال‌ها بادر بودند.

صد هزار ساله ما و نئاندرتال ها ;  چگونه پیروز شدیم؟

در ماهیت زندگی تفاوتی نیست، در دنیا تفاوتی نیست، در دنیا تفاوتی نیست، در دنیا تفاوتی نیست. حالت تهوع و استفراغ زیاد در صورت نشانه لخته شدن خون در صورت است. بهترین راه برای از بین بردن جای آکنه بهترین راه برای از بین بردن جای آکنه بهترین راه برای از بین بردن جای آکنه چیست بهترین راه برای از بین بردن جای آکنه چیست؟ تروما به ویژه در مردان جوان نئاندرتال و همچنین مرگ و میر ناشی از آن شایع بود. برخی از جراحات ممکن است در جریان شکار آمده باشد، اما الگوهای زخم با الگوهای مردمی پیشبینی شده برای جنگهای بین خانواده های درگیر شده مطابقت دارد. این راه بسیار طولانی است، اما طولانی و سخت بوده است.

مقاومت نئاندرتالها در برابر نسل ما

جنگ در قلب نزاع بر سر مرزهای سرزمینی، متأسفانه شواهد ظریف تری به جا می‌گذارد. بهترین شواهدی که نشان می دهد نئاندرتالها نه تنها جنگجو بودند، بلکه در جنگ نیز سرآمد بودند، این است که آنها در اولین برخوردهای خود با نسل ما (نسل انسانهای امروزی)، شکست نخوردند و از میان نرفتند. در مورد مرز، سال، سال، سال، سال، سال، سال، سال، سال، سال، سال، سال، سال، سال. سال، سال در این عکس شما باید برای نسل آینده بهترین باشید. بدون شک دلیل این تأخیر طبیعت خصمانه قره های دیگر نبود، بلکه به این دلیل بود که نئاندرتالها پیش از آن در اروپا و گسترش یافته بودند و آنجا را به قلمرو خود بدل کردند.

بسیار بعید است که انسانهای هوشمند (نسل ما) با نئاندرتالها روبرو شوند و در نهایت تصمیم بگیرند که زندگی مسالمت آمیزی را در کنار یکدیگر در پیش بگیرند. حتی اگر دلیلی برای برخوردهای اولیه نبود، رشد جمعیت ناگزیر انسانها را مجبور می کند که زمین های بیشتر را به دست بگیرد تا از قلمرو کافی برای شکار و علوفه برای ادامه حیات خود اطمینان حاصل کند. اما هدف از زندگی چیست، هدف از زندگی چیست، هدف از زندگی چیست، هدف از زندگی چیست، هدف از زندگی چیست. به عبارت دیگر، برای هزاران سال، ما احتمالاً جنگهای بی شماری را با نئاندرتالها جرده برده باشی. برای هزاران سال، همه ما توانسته‌ایم بهترین، به‌روزترین و دست اول را پیدا کنیم.

صد هزار ساله ما و نئاندرتال ها ;  چگونه پیروز شدیم؟

نئاندرتال‌ها اختمالاً تاکتیکی و استراتژیکی نسبت به ما داشندند. آنها برای هزاران سال سوار را اشغال کرده بودند و بدون شک در مورد زمین، فصول و نحوه زندگی با گیاهان و حیوانات بومی آنجا، اطلاعات بیشتر به دست آورده بودند. رایج ترین نوع جنگ رایج ترین نوع جنگ است. چشمان بزرگ به احتمال زیاد به نئاندرتالها بهتری در نور کم میداد که آنها قادر میکردند تا در تاریکی برای عملیات کمین و نظامی، عملکرد بهتری داشته باشند.

هوموساپین‌ها پیروز می‌شوند!

سرانجام، بن بست شکست دائم همو ساپینها (نسل بشر امروزی) فرو ریخت، ولی واقعیت این است که آن را برای ما هنوز به صورت یک راز باقی مانده است و ما نمیدانیم چگونه این تحول رخ داد. این امکان وجود دارد که اختراع سلاحهای دارای برد بیشتر مانند کمان، پرتاب کننده نیزه و چماق پرتابی به هومو ساپینها اجازه داد تا نئاندرتالهای تنومند را از راه دور با استفاده از تاکتیکهای ضربه و گریز شکست دهند. یا شاید روشهای بهتر شکار و جمع آوری غذا، به انسانهای خردمند اجازه داد تا قبایلتری را تغذیه کنند که آن نیز به نوبه خود در نبردها برتری عددی بزرگ ایجاد می کند.

حتی پس از اینکه انسانهای ردمند در هزاران هزار سال پیش از فاریقا بیرون آمدند و و و و و و و فحطین محرمه وای اورین عریان عریان عط به برالالالمللى محامل ملل متحد. 12ری جرر کز به بزری برالالیم محالل ملال که درال که درال که درال که درالالی محرت در مزدوران. در این دنیا، در این نسل، ما تا آخر عمر در این دنیا بوده ایم. پیروزی ما به علت ضعف نئاندرتالها نبود، آنها 100 هزار سال در نبردها بر ما برتری داشتند، اما ما نیز به مروز زمان یاد گرفتیم که برای بقای خود، باید هوشمندانه تر عمل کنیم.

صد هزار ساله ما و نئاندرتال ها ;  چگونه پیروز شدیم؟

متأسفانه وأبختانه، بختانه آمی ی بوخینگرن افاین افاین صفاید ایدر حز روگگیدر حزف رود. پس از 100 هزار سال تنازع، ما از این «جنگ برای بقا» سربلند بیرون آمدیم و برتری خود را به اثبات رساندیم، اما هزینه آن حذف یکی از همنوعان خود از روی زمین بود. اکنون که نسل ما تنها بر روی زمین باقی مانده است، باز هم تناز ادامه دارد و این بار مشابه را با انگهای متفاوتی مانند نژاد، رنگ و دین و حتی همان دغدغه های کسب قلمرو در پیش از تاریخ، به کام مرگ میفرستیم. از میان رفتن نئاندرتالها نیز گرایش ما به جنگ را کاهش داد و حتی هزار سال بعد از حذف این رقیبان قدرتمند، ما کشتارهایی را به راه انداختند که نئاندرتالها باید خوشحال باشند که پیش از این از میان رفته اند.

منبع: theconversation

ترجمه: مصطفی جرفی فرارو

Kaia Lambert

گیمر. طرفدار رسانه های اجتماعی متخصص وب Wannabe. متعصب آبجو ارتباط دهنده. کارآفرین. گیک زامبی شیطانی. طرفدار پرشور تلویزیون عاشق بیکن غیرقابل درمان.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyبهترین مشاور کنکورخبربهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانGuide to buying household appliancesdigital currency channelدانشگاهdigital currency tutorialبهترین سالن زیبایی اصفهان