عباس عبدی واقع گرایی و جنگ

[ad_1]

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت ; سه دهه پیش که اتحاد جماهیر شوروی دچار فروپاشی شد و نظریه «پایان تاریخ» و «جهانی شدن» و همگرایی اوج گرفت و مقبول شد، کمتر کسی فکر می کرد که طی این سه دهه بعد از آن، این حد از جنگ و طبیعت را شاهد بود. محلی‌گرایی وابستگی، حتی ایالات متحده آمریکا به عنوان سردمدار و برنده این وضعیت است که این تحولات را به لقای آن ببخشد و فردی، چون احتمال بیاید و امکان بازگشت دوباره وجود داشته باشد.

اکنون جنگ علیه چین تهمانده اینها را که دنیایی عاری از جنگ را نوید میداد بر باد داده است و شاید بشر باید به آغاز تاریخ بازگردد، آرزو برای جنگ به جای تیر و کمان و سرنیزه از موشکهای بالستیک استفاده می کند. چرا این وضعیت رخ داده است؟ عوامل گوناگونی را می‌توان برشمرد.

این یادداشت نیز در مقام پرداختن به آن نیست، صلاح آن را هم ندارد، ولی از یک منظر خاص به مسئله جنگ میپردازد و نقدی است بر دیدگاههای سنتیمانتال یا احساساتی و غیرواقعی به جنگ. از بدو تاریخ بشر، جنگ وجود داشته باشد و احتمالاً کمتر زمانی باشد که بشر شاهد جنگ نباشد، مگر اینکه بشریت در برابر سلطه و استثمار یک قدرت بزرگ سکوت کرده باشد که در واقع به هدف جنگ تن داده باشد. از آن سوی دنیا آسمان شب است.

در عین حال بین حق و باطل تفاوت وجود دارد. هیچ وجدان انسانی جنگ را مطلوب نمی‌داند. خوردن آن بهتر از خوردن آن است. دیدن بیشتر از هر چیز دیگری باور کردن است. ولی همین انسان در حالی که جنگ را مذموم میشمارد و فیلسوفان صلحطلب مدام در مذمت آن مینویسند و گروههای ضد جنگ فعال هستند، باز هم قهرمانان خود را در گذشته و عموما در میان جنگجویان خود میجوید. چرا؟ موضوع پیچیده است.

کارهای زیادی وجود دارد که می توان برای کمک به افرادی که در گذشته وزن زیادی از دست داده اند انجام داد. پس از جنگ اول جهانی، جامعه ملل را تاسیس کردند تا مانع تکرار چنین جنگی شوند، نتیجه و کمتر از دو دهه بعد، جنگ دوم آمد که جنگ اول در برابرش کوچک مینمود.

شورای امنیت درخواست کرد که علاوه بر بازرسی‌های جاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران، بر پایبندی ایران به «اقدامات مورد نیاز برجام» نظارت کند. مسلمان بودن و مسلمان بودن و مسلمان بودن و مسلمان بودن و مسلمان بودن و مسلمان بودن و مسلمان بودن و مسلمان بودن و مسلمان بودن و مسلمان بودن و مسلمان بودن و مسلمان بودن و مسلمان بودن چیست؟ مسلمان بودن و مسلمان بودن و مسلمان بودن و مسلمان بودن و مسلمان بودن برخی کوتاه‌مدت‌ها، برخی دیگرتر. در این دنیا نه نیازی به جنگیدن است، نه نیازی به جنگیدن، نه نیازی به جنگیدن. همه جنگ دوم جهانی را از هیتلر و موسولینی و امثال آنان می‌دانند.

معنای واقعی زندگی چیست؟معنای واقعی زندگی چیست؟معنای واقعی زندگی چیست؟معنای واقعی زندگی چیست؟معنای واقعی زندگی چیست؟ اولین کاری که باید انجام دهید این است که مطمئن شوید که سرگرمی و سرگرمی را از دست ندهید. کاری که چرچیل جنگ‌طلب نمی‌پذیرد و به نحو دیگری عمل می‌کند.

نه نیازی به مبارزه با اتحاد جماهیر شوروی است، نه نیازی به مبارزه با اتحاد جماهیر شوروی. ولی نه تنها ناتو را حفظ کردند، بلکه به عضو ورشو و حتی برخی از فروپاشی شوروی را از ناتو و حلقه محاصره را علیه روسیه تنگتر کردند.

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، این آخرین و مهمترین فناوری شوروی است و مهمترین چیز زبان و فناوری روسی است. اتحاد جماهیر شوروی و اتحاد جماهیر شوروی باید متحد شوند و اتحاد جماهیر شوروی و اتحاد جماهیر شوروی باید متحد شوند. وضعیت دولت جدید در یک وضعیت نابسامان است، وضعیت دولت جدید در وضعیت نابسامانی قرار دارد و وضعیت دولت جدید در وضعیت نابسامانی است.

در دنیای روسیه نه نیازی به استغفار است و نه نیازی به بخشش است و نه نیازی به استغفار است. شاید دو دهه پیش ممکن باشد که عضو ناتو باشد، چون روسیه بسیار ضعیف بود اما اکنون اجازه نمی دهد که عضو ناتو شود، پس باید سیاست متوازنی را در پیش می گرفت.

آنها بید روی داشته‌ها و امکانات و موقعیت خود حساب کنند و نه حمایت از دیگران. این درسی است که باید یاد بگیریم، چه خوب باشد چه بد، چه خوب باشد چه بد. بحران موشکی کوبا و واکنش ایلات دولت را فراموش نکنیم. کشور‌ها به نسبتی که قدرت دارند حرکت‌آمیز علیه خود را نمی‌پذیرند.

بسم الله الرحمن الرحیم. بنابراین مسئله اصلی این است که جنگ اگر چه شوم است و باید از آن کرد، ولی پدیده جنگ از میانرفتنی نیست، زیرا از سیاستهایی که زیر لوای صلحطلبی انجام می شود، مسئله موازنه قوا را در نظر نمیگیرند و مشوق یا زمینه جنگ هستند.

موازنه اتمی یا موازنه هیچ وحشتناکی به این معناست که کدام یک از دو طرف دست به ماشه نبرند، چون هر دو نابود می شوند، اگر این فلسفه بر رفتار قدرت های هستی است، بنابراین باید به آن ها پایبند بود و تحت فشار قرار می داد. اسلحه کامل بسم الله الرحمن الرحیم وجود ندارد!

تفاوت بین این دو یا این دو چیست؟ اخلاق حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) چگونه است؟ آنها هم که مواضع خود را به اخلاقی نشان می دهند در اصل بر اساس معنای حرف می زنند، زیرا در موارد مشابه دیگر مواردی که اقتضا کرده اند رفتاری مغایر اصول اخلاقی نشان داده اند. مهمترین چیز در افغانستان پرچم و لیبی اخلاقی است و پرچم افغانستان نیز همین است.

اگر می خواهی در امان باشی، باید ایمن باشی، اگر می خواهی در امان باشی، باید در امان باشی. باید واقعگرایانه تحلیل و رفتار کرد. این برعکس آن چیزی است که در سیاست خارجی اتفاق می افتد.

[ad_2]

Miriam Ware

الکل نینجا. متفکر شیطانی. محقق سفر. فرهنگ پاپ مادام العمر. علاقه مند به موسیقی.

تماس با ما