ماشین چاپ پول دولت چگونه نقدینگی و تورم به امعه پمپاژ

[ad_1]

فرارو- بر اساس آخرین حاشیه رسمی سال قبل از رسیدن سال جاری، حجم نقدینگی کمتر از هزار مایل است. بر این اساس، حجم پول برای یک دوره یک ساله به اندازه مبلغی است که برای توسعه هزینه می شود.

برای انجام این کار انضباط مالی در بودجه سنواتی نظر، در سالهای گذشته بودجه سالیانه با بی انضباطی های بسیار بسته شده است که نتیجه آن انحراف نسبت به درآمد به هزینه، کسری است. بودجه شدید است که دولت در دو سال گذشته با ن روبرو بوده است.

در این زمینه برای تأمین بودجه کسری دولت باید به استقرار بانک مرکزی و فروش اوراق بهادار در بورس تبدیل شود که این کار نقدینگی بسیاری را در جامعه ایجاد کرده است که نتیجه آن رشد سرسام آوری تورم در این مدت بوده است. در این رابطه برای نقدینگی دولت باید از دست درازی به منابع بانک مرکزی چه به صورت مستقیم و چه به غیر از اینکه این موضوع نیاز به تصمیم گیری مستقیم دارد، باشد.

یکی از این تصمیمات سخت استقلال بانک مرکزی به شماره میرود، طی این سالها همواره دولتهای مختلف شعارهای بانک مرکزی را سر دادند، اما استقلال در زمانهایی که دولت در تنگای ارزی و قرار مالی میگیرد، نهاد ناظر بازار پولی را تحت فشار قرار میدهد تا دولت استفاده از سلاح ها و مهمات مختلف را فراهم کرده است.

ماشین چاپ پول دولت چگونه نقدینگی و تورم به امعه پمپاژچرخه افزایش نقدینگی چگونه انجام شود؟
مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به میزان نقدینگی از مرز 4 هزار هزار میلیارد تومانی، اظهار داشت: تا هر زمانی که مشکل تحریم و پیوستن به fatf وجود داشته باشد، افزایش نقدینگی نیز جبرانناپذیر است، در این راستا دولت به دلایلی که با آن روبرو هستند، چارهای جزء هستند. شکی نیست که در آینده جریان نقدینگی روز به روز افزایش خواهد یافت.

وی افزود: دولت با توجه به اینکه دارایی های ارزی خود دسترسی ندارد و آنها به خاطر تحریم ها در بلوکه های مختلف، به بانک مرکزی دستور می دهند در قبال این پول های بلوکه شده ارزی، ریال در اختیار دولت قرار می گیرند تا هزینه های خود را پوشش دهند. داده و به نوعی کسری بودجه خود را جبران کند.

دانشمند گفت: در مقابل، اما با توجه به اینکه آیا در اختیار بانک مرکزی قرار نمی گیرد، این بانک باید پول چاپ کرده و در جامعه توزیع کند، که این موضوع باعث افزایش افسارگسیخته نقدینگی می شود و تا زمانی که دارایی های ارزی در اختیار بانک مرکزی باشد. تصمیم گرفته شد که این مرد به یک مرد واقعی تبدیل شود.

این خصوصی اضافه کرد: دولت باید به منابع فروش نفت و غیرنفتی دسترسی پیدا کند و آنها را در اختیار تجار، بازرگانان و تولید کنندگان قرار دهد تا آنها نیز با وارد کردن مواد اولیه فعال و فعال کالاهای تولیدی کشور را به حرکت در بیاورند. تا از این طریق حاصل شود تا دیگر دولت نباید به چاپ پول مبادرت ورزد، بنابراین تا زمانی که ما با تحریم ها روبرو هستیم، چاپ پول و افزایش نقدینگی جبرانناپذیر است، زیرا برای تامین هزینه های خود به این کار ادامه می دهند.

وی ادامه: این خود است که، در مورد دیگری نیز دولت با توجه به پیش بینی در میزان فروش نفت، که به نوعی فروش نفت است، به بانک مرکزی دستور چاپ پول می دهد، بدون اینکه درآمدی در عمل پیدا کند که این کار را انجام دهد. مرحله بعدی افزایش جریان نقدی و مرحله بعدی تکمیل جریان نقدی است.

دانشمند بیان کرد: در وهله اول باید چرخه اقتصاد کشور به حرکت در آید تا درآمد به صورت واقعی محقق شود، در وهله دوم باید دسترسی دولت به منابع ارزی فراهم شود که این کار تنها از طریق رفع تحریم ها و پیوستن به fatf امکان پذیر است، دست آخر نیز دولت باید هزینه هایش را کنترل کند و به نوعی حرکت کوچک سازی خود را انجام دهد در افزایش سرعت، غیر از این نیز به این صورت است که نقد تری به خود می گیرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به راه حل های کنترل نقدینگی کاملاً مشخص است، بیان کرد: در این زمینه دولت باید تمام این شرکت های خود را به صورت واقعی و اصولی به بخش خصوصی اختصاص دهد و خود را تنها به امر سیاست گذاری و نظارت بر عملکرد انجام دهد. این شرکتها بپردازند، تنها در این صورت است که یک بار عظیم از روی دوش دولت در قبال تامین بودجه شرکتها برداشت خواهد شد، در غیر این صورت با توجه به بزرگی که دولت ما دارد می شود که دستگاههای دولتی سال به سال بودجه را بیشتر می کنند. طلب می کند که برای تامین آن دولت چارهای جزء چاپ پول ندارد، بنابراین در زمینه ارائه شرکتهای دولتی باید گامهای اساسی برداشت شود، تا اقتصاد کشور از این وضعیت بغرنج و آشفته خارج شود.

[ad_2]

Sam Mcknight

دانشجوی آماتور. مجموع ماون سفر. کارشناس مواد غذایی بیکن نرد. کارآفرین. فن آبجو. عاشق فرهنگ پاپ

تماس با ما