می‌خواهند برنج داخلی کیلویی صد هزار تومان شود

[ad_1]

رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل گفت: از ۶ ماه پیش روند افزایش قیمت برنج پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که در هفته‌های پایانی سال قیمت برنج داخلی به کیلویی صد هزار تومان می‌رسد.

به گزارش ایلنا، حسن تقیزاده با اشاره به ادامه روند افزایش قیمت برنج داخلی، گفت: قیمت برنج طارم و هاشمی در بنکداری به کیلویی 78 تا 80 هزار تومان رسیده است که این قیمت نسبت به هفته گذشته تا 6 از 8 درصد افزایش یافته است. داشته و همچنین قیمت برنز کشت دوم در بنکداری به کیلویی 85 هزار تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه برنامه های برای ثبات قیمت برنج داخلی وجود ندارد، گفت: شنیده های من حاکی از این است که مافیا برنج داخلی و صاحب فروشگاه های زنجیره ای که برنج در حجم بالا خریداری می شود و آن را دپو کرده اند میخواهند قیمت برنج داخلی را تا پایان سال به کیلویی. صد هزار تومان هدایت کنند.

در زیر لیستی از رایج ترین انواع حالات صورت آمده است: ه چ ن ل ک ک ک ل ل ل و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و.

رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل توزیع هوشمند برنج را راه حل مناسب برای ثبات قیمت برنج داخلی ندانست و افزودن: تولید هوشمند تا به امروز بازار را تنظیم کند و به نظر من این طرح موفق نبوده است.

تقیزاده برنج و کاهش تولید این محصول در سال جاری را تایید کرد و افزود: در سال های گذشته ما به تعداد زیاد می شدیم، اما شاهد افزایش نرخ افزایشی نبودیم چراکه کشاورزان و برنج فروشان آن را دپو نمی کردند. در هفته گذشته صاحبان فروشگاه های زنجیره ای برنج را از کشاورزان کیلویی 75 خریدند این در حالی بود که قیمت برنج در بازار زیر 70 هزار تومان بود که آنها با نرخ بالا خرید می کنند تا مغازه گرانی در واحدهای خود را توجیه کنند.

وی عدم مدیریت در شبکه عرضه را به عنوان اصلی ترین گرانی برنج داخلی دانست و خاطر نشان کرد: مافیای برنج داخلی، این قدرت را دارد که قیمت ها را مدیریت و نرخ تعیین کند. دولت به این مافیا پایان داده است. تفاوت بین بازار جدید و بازار جدید چیست و چقدر دوام خواهد داشت؟ چیزی به نام برنج «خوب»، برنج «بد» و برنج «بد» وجود ندارد.

این مهم ترین فعالیت اقتصادی کشور است.

ی ر ن ی پ ز ز ز ز د د د د ز د د ز ز ز د د د ن د ز ن ر ر ن د د د ز د د د د د گفت: آخرین چیزی که می خواهید ببینید قیمت یک تکه برنج است.

[ad_2]

Ainsley Murphy

بشارت دهنده آبجو Wannabe. نویسنده فداکار جنرال الکل نینجا. دانشجو. متخصص زامبی خالق مستقل متعصب سفر