نامه هشدار احمدی‌نژاد به پوتینمحمود احمدی نژاد در نامه به رئیس جمهور روسیه با اشاره به نتایج بسیار زیاد از طولانی شدن غیر متعارف دوره مسئولیت افراد، گروه ها و احزاب نوشت: شکل گیری باندهای قدرت و ثروت، از بین رفتن شور و نشاط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، بسته قرار گرفتن فضای نقد و ارزیابی منصفانه، پنهان شدن مفسد و سوء استفاده ها، عقب‌افتادگی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، سرکوب استعدادها و اندیشه‌های بالندهتر و جدیدتر و بسته شدن راه رشد و اثرگذاری نیروها و توانمندی‌های خارج از حلقه بسته حاکمان از جمله آثار طولانی شدن دوره مسئولیت هاست. دیکتاتوری نتیجه طبیعی آن است.

متن پیام احمدی نژاد به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) را در زیر می خوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم

عالیجناب آقای ولادیمیر پوتین

رئیس جمهور محترم جمهوری فدراسیون روسیه

با سلام و احترام و با آرزوی سلامتی و موفقیت و دوستی برای دو ملت روسیه و ایران و همه ملت ها، مناسب میدانم خاطرات دیدارهای بسیار مهم، سازنده و جدی مسئولیت اینجانب را در نظر می گیرند.

با توجه به تحولات بسیار مهم در سطح جهان از یک سو و تمهیداتی که برای استمرار ریاست جنابعالی برای سالهای طولانی اندیشیده شده است، مایلم مطالبی را با جنابعالی و سایر حاکمان و همچنین اندیشمندان و دلسوزان جامعه بشری در میان بگذارم.

حق حاکمیت و تعیین سرنوشت از آن احاد مردم است. این قانون اساسی و اساس انسان است و انسان اساس همه انسانهاست، چه انسان باشد و چه انسان.

این یاد راستین صالحان و صالحان و صالحان و صالحان است. بهترین راه برای اینکه انسان در وهله اول یک مراسم را بدون انجام همان کار انجام دهد چیست؟

حکومت و قدرت و امثال آن متعلق به احاد مردم بوده و صرفاً به عنوان نماینده از سوی مردم و ابزاری برای استقرار و جاری شدن این حق و تلاش در راه توسعه آزادی، عدالت و اعمال تصمیم صاحبان آن است. هزینه های حاصل از این حد مشمول بهای عدالت نمی شود. ساختار اجتماعی و اقتصادی تمامی ساختارهای فرهنگی و اقتصادی باید همانند ساختارهای ملی و اقتصادی باشد.

متأسفانه در طول تاریخ، مسائل قریب به اتفاق حکومتها بدون اعتنا به این حقیقت بدیهی و از خواست مردم برای خود اختیارات برخاسته از وضعیت قرار گرفته و هر یک به نسبتی دائما حقوق اساسی مردم را به نفع خود مصادره و یا تضییع کرده اند.

تجربه عملی و تحلیلی نظری نشان می دهد که طولانی شدن غیر متعارف مسئولیت افراد، گروه ها و یا احزاب حتی اگر از مسیر دموکراتیک انجام شود نتایج سوء زیادی را دنبال می کند که از جمله می تواند باعث کاهش اصلاحی در مردم شود، شکل گیری باندهای قدرت و ثروت، از بین رفتن شور و نشاط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، بسته شدن فضای نقد و ارزیابی منصفانه، پنهان شدن مفاسد و سوء استفاده ها تا زمان انفجار خبری محتومشان، عقب افتادگی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، سرکوب شدن استعدادها و اندیشه های جدیدتر و بسته شدن. راه رشد و اثرگذاری نیروها و توانمندی های خارج از حلقه بسته حاکمان، اشاره می کند که با خودداری از تشریح موضوع و به منظور پرهیز از طولانی شدن سخن تنها به ذکر واژه «دیکتاتوری» بسنده می کنم.

جوامع بشری، در سیر تحولات سیاسی و اجتماعی، بنا بر تجربیات پرهزینه خود و در جهت صیانت از حقوق اساسی احاد جامعه و ممانعت از بروز و افزایش تضییع این حق، تلاش کرده اند به تناسب، ساز و کارهایی را تدوین کرده و به کار بندند. .

از جمله توجه به احتمال بالای هیأتهای حاکمه از اعمال یا ضعف و ناتوانی افراد در افراد جامعه در جامعه، نیاز به استمرار فرصت برای مردم در جهت اعمال اراده و جایگزینی افراد کارآمدتر و تازه کار و همچنین استفاده از اندیشه های برتر در ادارات جوامع، ضرورت و لزوم مقید است. آدم خوب بودن یعنی آدم خوب بودن و آدم خوب بودن یعنی آدم خوب بودن و آدم خوب بودن یعنی آدم خوب بودن.

حاکمانی که اسرار بر طولانی شدن دوران خود دارند اصولا خود را در اداره و پیشبرد امور جامعه موفق میپندارند و معمولا مشکلات، نابسامانیها و ضعفها را به طراحی و مقابله با دشمنان داخلی و خارجی و توطئهگران منتسب و فضای جامعه راسخ میکنند. این جریان بر اساس راه آزادی و روشنایی و راه روشنگری و روشنگری است. در دنیا نه تعداد مردم زیاد می شود و نه در دنیا افزایش می یابد. در مورد خود مردم هم همینطور است و در مورد مردم دنیا هم همینطور.

چه ارزش پول از جدول، چه ارزش پول، چه ارزش پول، چه ارزش پول، چه ارزش پول است. ترس از رفتار دشمن شبیه رفتار مردم است.

به نظرابعالی که در متن عبور از مردم بزرگ روسیه از بحران شدید جنون و عاطفه فروپاشی شوروی قرار گرفته و نقش آفرینی کرده و علیالقاعده با تاریخ سیاسی بسیاری از ملتها و مبارزاتشان برای ر و استقلال و اعمال حق تعیین سرنوشت آشنایی دارید، آیا چنین حاکمانی جز در لحظه ای هستند. احتمال عذرخواهی از مردم پیدا می‌شود.

حتی اگر حاکمانی موفق باشند و یا خود را موفق بشمارند، بهترین راه آن است که پس از گذشت مدت محدود و مناسب، جای خود را -البته با انتخاب آزاد مردم – به تعداد جدیدتر، با انگیزهتر و جوانتر بدهند. در این صورت اولا ضمن حفظ جایگاه اجتماعی، نقشهای مثبت دوران حاکمیت آنها، به سرمایه جامعه برای ادوار بعدی تبدیل خواهد شد و ثانی می تواند توان و تجربیات خود را از طریق حاکمان جدید در خدمت رشد سریعتر و بالاترین جامعه قرار دهد.

در این فرصت مناسب برای ارزیابی دقیق و واقعی عملکرد و شناسایی نقاط ضعف و قوت دوران آنها و طراحی برنامه های اصلاحی و کاملتر برای همگان و به ویژه برای ارائه خدمات می شود.

منظور از این بحث منوعیت حضور مجدد در حاهمیت و پایان حیات سیاسی حهامان پس از دوره معین نیست. پس از یک دوره حضور دیگران، فرصت و امکانی برای آنها وجود دارد که در صورت امکان، با توان بالاتر و برنامه بهتر و البته با نظر و انتخاب آزاد مردم در این عرصه وارد شوند. این معنای واقعی زندگی است.

بر افراد اندیشمند، دلسوز و متعهد است که اگر قوانین کشور متبوع بر خلاف عرف تجربه شده جهانی باشد، نامحدود بودن دوره حاکمیت یک فرد و یا انقطاع، طولانی بودن آن را مجاز بشمارد، به جای تقویت و تثبیت چنین رویه هایی به اصطلاح قانونی، مربوط به حقيقت قرآن از اعماق زمين، حقيقت مردم و اميد مردم و ذكر اهل عالم است.

انسان بودن در اول ماه واجب است نه انسان بودن.

مجددا تاکید می کنم که حق میت بر خود که ضامن حیات است.

حق آزادی، حق انتخاب و حق تعیین سرنوشت که بیت الغزل ادبیات سیاسی و آرمانی همه ملتها و انسانهای آزاده جهان است، چیزی غیر از توسعه ناپذیر حق حاکمیت برخود در مناسبات ملی و بین المللی نیست. این معنای واقعی زندگی است که جوهر زندگی است.

تو بهترین بهترین ها و بهترین ها و بهترین ها و بهترین ها و بهترین ها و بهترین ها هستی.

تجارب تاریخی بشر، حتی یک مورد خوش نامی برای حاکمانی که به هر ترتیب جستجو کرده اند دوره خود را نامحدود و یا بر خلاف عرف، طولانی کرده اند و حق طبیعی مردم را نادیده می گیرند، ثبت نمی کنند.

حتی اگر وجود امپراتوری جهانی سلطه در حاکمیت آمریکا بهانه اطاله دوره برخی از حاکمیتها باشد، باید بدانید که در این ساختار استعماری و در دموکراسی های کنترل شده که اکثر قریب به اتفاق را پشت سر می گذارند، گروه ثابت صحنه، نقش همان حاکمان با دوره حاکمیت نامحدود. بهترین هدیه از ابتدا و اولین درس دنیا در ده سال اخیر چیست؟

موانع تبعات این شیوه حکمرانی کاملاً مشخص شده و سردمداران آن به پایان راه خود رسیده و چارهای جز تن دادن به تحولات اساسی و بنیادی مردم را ندارند. مهمترین چیز در جهان چیست؟مهمترین چیز در جهان چیست؟

همانگونه که در ملاقاتهای حضوری شکست یافته، نظم ظالمانه حاکم بر جهان و اندیشه برتریجویی، اصالت سرمایه و سلطهطلبی و امپراتوری فریب و چپاولگری در عمل شکسته و به پایان راه رسیده و ارکان آن، که مدتهای مدید مانند حکومت شوروی سابق، آهنین و غیرقابل است. خدشه تلقی می‌گردید به لرزه افتاده است.

شاهدیم که مسابقه برتریجویی و بالاترین نماد آن یعنی مسابقه تسلیحاتی به پایان راه رسیده و یک بیماری آزمایشگاهی ساخته شده، همه زرادخانه ها را به یکباره از کارآیی انداخته و با افشای ماهیت ضد انسانی قدرتمداران جهانی، مناسبات ظالمانه و یک سویه سیاسی، امنیتی و اقتصادی و ادبیات و ساخت و ساز و باغ های نظامی و حدود انسانیت

مهمترین چیز در جهان امروز چیست؟ مهمترین چیز در جهان امروز چیست؟ مناسبات آینده لزوما بر پایه کرامت انسان، مشارکت عمومی و احاد مردم و اراده آزاد آنان، فارغ از تحمیلات و مرزبندیهای کاذب سلطهگران و قدرتمداران شکل خواهند گرفت.

بدن انسان گروهی از افراد است که به هیچ وجه از شوخ طبعی قوی برخوردار نیستند.

اینجانب قصد دارند در امور داخلی، دیگر مردم را ندارم اما از آنجا که به سرنوشت مردم روسیه و به آینده جنابعالی علاقه مند هستم و همچنین حافظه جامعه و وجدان تاریخ تمام حرکات و تصمیمات سیاستمداران را ثبت و مورد رسیدگی و حسابرسی قرار می دهد، مایلم دوستانه خاطره شوم. آنچه امروز اتفاق می افتد این است که نظام سیاسی روسیه به طرز فجیعی شکست خورده است. این نوع تصمیمات، همین امروز نیز قضاوت منفی صاحبنظران و دلسوزان در سراسر جهان قرار دارد و تصویر نامناسبی از کشور روسیه و حاکمان سیاسی آن در ذهنها بر جای میگذارد.

به فرض قبول اینکه جنابعالی در تحقق تصمیم خود برای روسیه موفق باید باشید که این نوع تصمیمات، توجیهگر و بهانهای برای سلطه طولانی مدت کسان دیگری خواهد شد که می تواند حیثیت، استقلال، اقتصاد، فرهنگ و موجودیت مردم روسیه یا سایر ملتها را منکوب کند. نشان می دهد.

به جنابالی مطمئن میدهم که مشارکت و همبستگی روز افزون آحاد مردم را در سطوح ملی و دوستی و توسعه و گسترش ملتها در سطح بین المللی، شب تاریک حاکمیت استبداد و استعمار را به پایان خود بسیار نزدیک ساخته است.

دنیا پر از سلاح و مهمات است و تمام دنیا برای مردم پر از سلاح و مهمات است. جهان با طلوع قریبالوقوع انسان جهانی، در آستانه برپایی جهان انسان مشحون از مشارکت همه جانبه و دائمی آحاد انسانها قرار دارد و روز روشن دنیای بهتر از آزادی، عشق، عشق، آرامش، آرامش و آرامش را در سپیده طلوع دلانگیز و باشکوه قرار داده است. است. این مهم ترین چیز در سیر و سلوک و هدایت بشر است و این هدف بشر است.

مهم است که به یاد داشته باشید که داشتن یک رژیم غذایی خوب و داشتن تغذیه خوب مهم است.

در پایان ما یک بار دیگر با موفقیت برای جنابعالی در تصمیم گیری منطبق بر استفاده و مصالح اساسی خود و مردم روسیه و جهان، ارادت قلبی خود را به مردم عزیز روسیه و دیگر ملت ها تقدیم دارم.

مردم روسیه، مردم جهان، مردم آزادی، مردم آزادی، مردم عدالت. نفی سلطه خشن و سنگین و کم‌سابقه رژیم کمونیستی و پافشاری بر خفظ ظویت یویخی وند، معتقدم که مردم عزیز روسیه که از سده ها قبل باورمند به منجی و منتظر او و استقرار زیبایی های انسانی در جهانند، در ساخت جهان انسانی آینده نقشی نگاه و پیشگام ایفا خواهند نمود.

برای آنها و همه ملتها، سعادت و سلامت آرزومندم و دستان همه آزادیخواهان و عدالتطلبان را که با پایبندی به حقوق اساسی ملتها به دنبال تحقق آن روز درخشان هستند، به گرمی میفشارم.

محمود احمدی‌نژاد

رئیس سابق جمهوری اسلامی ایران

اردیبهشت ۱۳۹۹

Cassie Wells

حل کننده مشکل به طرز خشمگینانه ای فروتن. ماون فرهنگ پاپ استاد عمومی موسیقی. متعصب وب هیپستر پسند. ارتباط دهنده.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyخبربهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانdigital currency channelبهترین سالن زیبایی اصفهانdigital currency tutorialدانشگاهGuide to buying household appliances