پشت پرده مقاومت بانک‌ها برای عدم اعطای وام بدون ضامن

[ad_1]

فرارو- بانکهای دولتی و نیمه دولتی در مرحله اول به افراد خوش حسابی که حقوق بگیر و مستمری بگیریم با اعتبار سنجی و بدون ضامن پرداخت 50 و 100 میلیون تومانی بانک های دولتی و نیمه دولتی قرار می گیرند. عدم پرداخت وام از خود نشان می‌دهند.

به فرارو، علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در این باره گفت: بانک ها موظف هستند در تنظیم مقررات کشور، وام های خرد را طبق روال گذشته پرداخت کنند و به هیچ عنوان نباید به این موضوع پرداخت که قوانین عادی ممکن است گزارش شود، پرداخت شود. روش‌های گذشته و فعلی را می‌گذرانند، بنابراین روندی باید ادامه پیدا کند.

این در حالی است که بر اساس اعلام خاندوزی وزیر اقتصاد، گزارش بانک های دولتی طی سه هفته گذشته بیش از 65 هزار نفر بدون استفاده از وام های خرد استفاده کرده است. سردرگمی زیاد بود، سردرگمی زیاد بود، سردرگمی زیاد بود، سردرگمی زیاد بود.

پشت پرده مقاومت بانک‌ها برای عدم اعطای وام بدون ضامنچرایی مقاومت بانک‌ها برای اعطای وام
کامران ندری کارشناس مسائل بانکی در گفتگو با فرارو با اشاره به پیچ وخم های وام در ایران اظهار داشت: هر چند دولت به دنبال آن است که برای وام های خرد و زیر صد میلیون تومان اخذ تضامین و ضامن را حذف کند، اما با توجه به شرایطی که وجود دارد، این کار با بسیار زیاد است. جدی روبروست.

وی افزود: در شرایطی که روش‌های معتبر اعتباری برای تایید اعتبار وام وجود دارد، اما در این زمینه بانک مرکزی باید مشخص شود که آیا در این رابطه باید وحدت رویه‌های وجود داشته باشد یا اینکه هر بانکی مکانیزم خاص خودش را دارد، همچنین جزئیات این موضوع را مشخص می‌کند. این با ارزش ترین چیز در جهان است.

ندری با تاکید بر اینکه تغییر وامدهی از شیوه سنتی به سمت اعتبارسنجی با جلوی رو به رو است، گفت: هر چند شیوه اعتبارسنجی در دنیای امری مرسوم و متداول است، اما در کشور ما به شیوه های مختلف در مقابل عملی کردن آن به نوعی اجرا می شود. مقاومت هایی وجود داشته است، این در حالی است که به اعتقاد من مشکل اصلی نحوه اعتبارسنجی افراد در نظام بانکی برای اعطای وام نیست، بلکه مشکل این است که بانک ها برای این که درخواستان وام دهند، فرآیندهای اخذ پذیرش را طی این سالیان با بروکراسی همراهی کرده اند. تا میزان وام دهی خود را کاهش دهد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر به دلیل وجود احتمالی برای اخذ وام دارد، بانکها مقاومت می کنند تا به اینها پاسخ ندهند، بنابراین اخذ تضامین سنگین برای وامها و همچنین فرآیند بروکراتیک، برای گرفتن وام را باید در همین زمینه ارزیابی کرد. , در حال حاضر حاضر عرضه و تقاضا برای پذیرشات به هیچ عنوان مقاومت ندارد و مردمی را برای گرفتن وام در حالی که منابع بانکها برای دریافت بسیار کم هستند استفاده می کنند.

این استاد دانشگاه: در چنین شرایطی نیز بانکها طبیعتا دنبال این هستند که در این زمینه سختگیری کنند، در حال حاضر نیز افرادی هستند که از میزان بالایی برخوردارند، اما بانکها از زیر دادن آنها را می دهند. مهمترین چیز بهترین بودن است مهم ترین چیز بهترین بودن است.

ندری بیان کرد: چرا که در طول سال های گذشته دولت با تسهیلات تکلیفی که بر بانک ها گذاشته شده است، منابع بانک ها را به صورت صرف دستور می دهد، تا از این طریق آنها سرمایه گذاری های مناسب را انجام دهند تا از سود و منابع استفاده کنند. نتیجه از آن به مردم وام پرداخت می کنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین با اشاره به اینکه مردم را از مردم می گیرند وام را نوعی رانت میدانند، تصریح کرد: با توجه به اینکه همیشه گپ بسیار بین نرخ تورم واقعی در اقتصاد با نرخ بهره بانکی وجود دارد، هر زمانی که یک فرد وام بانکی وجود دارد. با سود 20 درصد را نیز دریافت می کند با توجه به تورم کمتر 40 درصد در همان ابتدا با سود 20 درصد روبرو می شود، بنابراین افراد با توجه به وجود تورم درخواستی بسیار برای دریافت وام دارند، چرا که این موضوع را یک فرصت برای خود میدانند. بهترین راه برای کسب درآمد از اینترنت چیست بهترین راه برای کسب درآمد از اینترنت چیست بهترین راه برای کسب درآمد از اینترنت چیست بهترین راه برای کسب درآمد آنلاین چیست؟

[ad_2]

Patrick Hodges

کاوشگر دوستانه استاد موسیقی مغرور. درونگرای افراطی کارشناس سفر. نویسنده. متعصب غذای بی عذرخواهی

Digital currencyبهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزخبردانشگاهGuide to buying household appliancesبهترین سالن زیبایی اصفهانdigital currency tutorialdigital currency channel
تماس با ما