[ad_1] شامگاه شنبه هفته پیش، وقتی قسمت جدید برنامه «جهانآرا» با حضور دو میهمان زن آغاز شد تا «4 دهه سیاست گذاری زنان» در این برنامه و از طریق آنتن شبکه افق سیما مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، احتمالا حتی مجری جوان و دیگر سازندگان. این برنامه تلویزیونی هم نمی‌کردند که نه‌تنها آن شب‌ها برنامه‌های مورد بحث و متعاقب پرمخاطبتر را روی آنتن می‌فرستند، بلکه این بحث‌ها و چالش‌های بعد از آن، تا بیش از 10 روز بعد