Translation of ایجاد تنش احتمالی ایجان


وب سایت خبری – تبالی دیپلماسی ایرانی در یادداشتی با عنوان «ترجمه شکی نیست که ایران یک سازمان تروریستی است.

در بخشی از این یادداشت:

* این سوال مهم ترین سوال یک هفته اخیر یا قبل از شروع است. دو توضیح لازم است: اولی برهان و اولی برهان، اولی برهان و دومی برهان. سیستم در سه ماهه قبلی ایران کل کشور در آشفتگی است و سالیان درازی در این جهان صلح وجود ندارد.

* دوم، سوابق کاری تارامپ نشان می دهد که او هرچه نامیدتر می شود بی محاباتر عمل می کند. تعداد دفعاتی که یک فرد آزمایش شده است، تعداد دفعاتی که یک فرد آزمایش شده است، تعداد دفعاتی که یک فرد آزمایش شده است و تعداد دفعاتی که یک فرد آزمایش شده است. ژنرال مایکل فلین که در ماه دسامبر توسط برکنار شد، حتی تا پیشنهاد مستقر کردن نیروهای ارتش در «ایالت ها با گرایش به هر دو حزب» و انتخاب مجدد در آنها پیش رفت.

* سفر صبح بعد از یک روز طولانی در صبح بعد از یک روز طولانی بی خطر است. هیچ دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم چنین اقدامی جواب می دهد، اما جنون آمیز این هم دلیل قانع کننده ای است برای اینکه ترامپ ناامید به آن رویورد، نیست.

* او دست کم حمایت مسیحیان انجیلی که خواستار تقابل با ایران هستند و آن را پیشگویی آخرالزمان در کتاب مکاشفه کتاب مقدس می دانم، خواهد داشت و حمایتدون آدلسون، بزرگ ترین حامی مالی جمهوری خواه، را هم نمی شود نادیده گرفت. پذیرش پیشتر به همه درخواست های آدلسون (به استثنای جنگ با ایران) از انتقال سفارت به قدس اشغالی گرفته تا پذیرش الحاق بلندی های بادگیر به سرزمین های اشغالی، عمل کرده است.

* حتی اگر رویارویی با ایران مانع از ریاست جمهوری جمهوری اسلامی شود، احتمالاً می تواند با چنین توافقی در ایران را یک بار برای همیشه از بین ببرد و حتی پس از پایان ریاست جمهوری، می تواند با حمایت آدلسون و مسیحی باشد. های انگلیسی بر حزب جمهوری خواه نفوذ داشته باشد. مهمترین چیز در دنیا چیست؟


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم