ترک «جهان‌آرا» به روایت مولاوردی

[ad_1]

شامگاه شنبه هفته پیش، وقتی قسمت جدید برنامه «جهانآرا» با حضور دو میهمان زن آغاز شد تا «4 دهه سیاست گذاری زنان» در این برنامه و از طریق آنتن شبکه افق سیما مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، احتمالا حتی مجری جوان و دیگر سازندگان. این برنامه تلویزیونی هم نمی‌کردند که نه‌تنها آن شب‌ها برنامه‌های مورد بحث و متعاقب پرمخاطبتر را روی آنتن می‌فرستند، بلکه این بحث‌ها و چالش‌های بعد از آن، تا بیش از 10 روز بعد از آن، همچنان ادامه خواهد یافت و نه فقط این برنامه را تحتالشعاع قرار خواهد داد. علاوه بر آن، بس ماتوای بسیاری از رسانه‌های تاسویری و غیرتصویری دیگر نیز اثر خواهند گذاشت.

به اعتماد، «جهانآرا گزارش» البته از برنامه‌های چالشی تلویزیونی است، اما این واقعیت غیرقابل‌قبول این برنامه تلویزیونی است، برنامه‌هایی که چالش‌های مربوط به برخی خاص از جناح راست است، باعث می‌شود که بحثی در این برنامه مطرح شود که سلیقه‌های خاص و خاص است. بنا بر شواهد و قرائن، در اقلیت راضی کنند و اکثریت جامعه، احتمالا جز اینکه ببینند و بگذرند یا مانند اوقاتی، ندیده، از کنارش عبور کنند، واکنشی به آن نخواهند داشت.

رده اول؛ زنی در افق

اما آنچه ساعت 22 شنبه 2 بهمنماه روی آنتن شبکه افق رفت، به دلیل تصادفات عجیب از دو میهمان برنامه بر علیه چند نفر از زنانی که در دولت های پیشین به ویژه دولت های اعتدال، اصلاحات و فعالیت های سازندگی وجود دارند، به موضوع مورد بحث در مورد یکی از افراد مختلف تبدیل می شوند. شد و مشخصا در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی نمود پیدا کرد.

این، اما تازه زنان ماجرایی بود و در ادامه شهیندخت مولاوردی، معصومه ابتکار و زهرا شجاعی به عنوان 3 نفر از زنانی که در دولت های اعتدال و اصلاحات مسئولیت معاونت ریاستجمهوری در حوزه یا سمت های مشابه را برعهده دارند، در بیانی های مشترک به آنچه از سوی یکی از میهمانان برنامه دوم بهمن ماه مورح شد، واکنش نشان داد،

پرده دوم صحنه یک‌آرایی خطرناک

اما باز هم فروکش کرد و با آغاز هفته جدید، در حالی که «جهانآرا» دو نوبت در هفته و روزهای شنبه و روی آنتن میرود، شامگاه دوشنبه قسمت جدید این برنامه با حضور دو چهره متفاوت به نمایش درآمد.

چهره هایی که البته حضورشان در این برنامه سیاسی تلویزیونی، به دلیل مسئولیت مهمی که در ادوار مختلف در دولت های مختلف برعهده است، دور از انتظار نیست، اما آنجایی که به جناح محبوب «جهانآرا» و سازندگان نزدیکی نمی رسد، نه فقط در این برنامه، اگر تا به حال یک عکس شلیک نکرده اید، باید آن را امتحان کنید. اما این مورد نیست.

شهیندخت مولاوردی و زهرا شجاعی به عنوان دو نفر از شاخص های زنان در جریان اصلاحات به «جهانآرا» آمده بودند تا دستکم پاسخی بدهند به آن «اتهامزنی ها» و «دروغپراکنی هایی» که پیشتر از میهمان یکی از قسمت های قبلی این برنامه مطرح شده بود. آنچه، اما در ادامه رقم خورد، بهت ناظران و اعتراض حاضران را برانگیخت.

پرده سوم صحنه خطرناک ترک‌آرایی

«جهانآرا» در حالی که از مولاوردی و شجاعی برای پاسخگویی به تصادفزنی هایی که حدود 10 روز پیش از آن، ازسوی یک میهمان به نسبت ناشناس این برنامه گرفته شده بود، دعوت کرده بود که هنوز دقایقی از برنامه و چند کلامی از اظهارات میهمانان برنامه نگذشته بود. که یک میهمان تلفنی هم به برنامه اضافه شد.

میهمانی که پیشتر به طور حضوری و در غیاب مولاوردی و شجاعی، به آنهایی که مولاوردی و شجاعی دارند، برای دفاع از خود و شجاعی برای دفاع از خود و پاسخ به آن‌ها با 10 روز سختی در نهایت به تلویزیون می‌آیند، باز او نیز اینبار روی خط آمده است. همان موارد و موارد جز آن را مطرح کرد.

همین باعث شد که مولاوردی و شجاعی دست به اقدامی بزنند که کمسابقه و جنجالی بود، اما برای بیان اعتراضشان، وقتی عملاً امکان پاسخگویی به اقدامات را از دست داده، تنها راه حل بود.

آنها از صندلی هایشان برخاستند و در حالی که میهمان تلفنی دائماً به کار می برد و البته در عین حال با گپ و گفت گرم و صمیمی با مجری جوان، ابتدا مولاوردی و صحنه شجاعی را ترک کردند تا بدین ترتیب گفته شود که اسیر صحنه سازی های خطرناک نخواهند. شد!

پرده چهارم شهادت جامعه روسیه و مردم افغانستان

این در حالی بود که ساعتی بعد نیز ایلنا از شکایت شهیندخت مولاوردی، معصومه ابتکار و زهرا شجاعی از رئیس صداوسیما، مدیر شبکه افق و یک نفر دیگر، به دلیل مسائلی که در «جهانآرا» گذشت، خبر داد.

شکایتی که علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری درباره آن توضیحاتی داده و گفته است: «برنامه شب گذشته جهانآرا به یک کارشناس به نام خانم فاطمه شجاعی که من نمیدانم سوابق آنها چیست، تریبون داد که حرفهای غیرواقعی و واجد عناوین مجرمانه از قبیل افترا و نشر اکاذیب. بیان کنند. ».

وی گفت: شهادت ریزیس صدای صوت، صدای شیپور و صدای برنامه است. شب گذشته آقایان آمدند اجازه پاسخگویی به خانمها مولاوردی و شجاعی بدهند، اما در اواسط کار، دوباره به این خانم که اظهارات نادرستی داشت، تریبون دادند که موکلین ما خانمها ملاوردی و شجاعی جلسه را ترک کردند.

او که در عین حال گفته «منتظر متن کامل حرفهای کارشناس دوم هم منتشر می شود تا بعداً او هم شکایت کنم»، از تاکید می کند: «باید بگویم صدا و سیما با این رفتار نه فقط اجازه پاسخگویی نداد، بلکه عملکردها را تشدید کرد. »

مجتهدزاده همچنین «خواستار موکلانش قضایی به این قضاوت در قضاوت قوه و بدون اغماض» عنوان کرده است که شهیندخت مولاوردی نیز در توضیحاتی که در این رابطه به دست داده است، از دیگر موارد این غائله پرده برداشته شده است.

پرده ششم ترک «جهان‌آرا» به روایت مولاوردی

شهیندخت مولاوردی که در این رابطه را در اختیارمان قرار داده است، از جمله گفته که او و زهرا شجاعی به هیچ عنوان قصد این را ندارد که استودیو را ترک کنند، اما پس از آن میبینند تنها پاسخ به حدود 5 دقیقه اعتراض آنها، قطع کردن. این برنامه بر اساس آخرین تکنولوژی و بهترین نرم افزار بر اساس آخرین تکنولوژی است.

او اعلی الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم است. به هر حال نمی تواند از فرصتی را برای پاسخگویی به تصمیمات در اختیارمان قرار داده باشد، از ما سلب و در اختیار کسانی که همان قرار دهندگان را که پیشنهادات را مطرح می کنند.

او همچنین تاکید می کند که در گفتگو با تهیه کنندگان «جهانآرا» پیش از پذیرش دعوت، آنها تاکید کرده اند که بر مناظره نیست و تنها قرار است برنامه به شکل مصاحبه تهیه شود. »

مولاوردی همچنین میگوید: «این نیست و نمی‌شود کسی که به ما در یک برنامه کامل عملی را مطرح کند، حین پاسخگویی ما به کارها، بار دیگر از فرصتی برای پاسخگویی ما هم استفاده می‌کند و همان رفتار و همان عملکرد زن را تکرار کند. همان طور که ما در برمامه قبلاً دعوت نشده بودیم، منطقا در برنامه جدید باید فقط ما حاضریم می‌شدیم.

اگر ما در آن برنامه از طریق تماس تلفنی در برنامه شرکت میکردیم، میشد این را قبول کرد که میهمان هم در این برنامه از طریق تلفن حاضر شد، اما از ما برای آن برنامه دعوت نشده بود.»

[ad_2]

Walker Jimenez

طرفدار تلویزیون آزاد. علاقه مندان به سفر نرد وب. گیمر. علاقه مندان به الکل ارتباط دهنده. نینجا غذا. پیشگام آبجو.

تماس با ما