شکاف دستمزد چه بر سر اقتصاد ایران آورده است؟

[ad_1]

در رفتن طبق لایحه بودجه سال 1401، ابتدا قرار بود حقوق کارکنان دولت بین 5 تا 29 درصد افزایش یابد. یعنی حداقل دستمزد از 3.5 میلیون تومان به 4.5 میلیون تومان افزایش می یابد. اما تغییرات جدید سال آینده در کمیسیون تلفیق بودجه حکایت از افزایش 10 تا 60 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان دارد یعنی در صورت اجرای دولت حداقل دستمزد کارکنان دولت در سال آینده 5.5 میلیون تومان خواهد بود.

به گزارش فرارو، سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: حداقل دستمزد کارکنان دولت در سال آینده نباید کمتر از 5 میلیون و 600 هزار تومان باشد. این در حالی است که حداقل افزایش دستمزد کارکنان 60 درصد خواهد بود.

اما در تغییرات جدید، افزایش حقوق برای افرادی که بیش از 5.6 میلیون تومان درآمد دارند، گامی در مسیر درست خواهد بود. بر این اساس، رشد از 10 درصد شروع می شود و بسته به درآمد کارکنان می تواند تا 60 درصد افزایش یابد. در خصوص حقوق بازنشستگان نیز اعضای کمیسیون تلفیق بودجه می گویند تصمیم گرفته اند سقف بازنشستگی دولت در سال آینده 5 میلیون تومان باقی بماند.

تعیین حداقل دستمزد کارمندان سال هاست که با پدیده ای به نام مدیران نجومی در کشور روبرو هستیم که با عناوین مختلف بدون گرفتن کارایی خاص و ارزش اضافی خاصی برای اقتصاد کشور بیش از 200 میلیون تومان درآمد دارند. وارد کشور شود. در حالی که این شکاف عمیق دستمزد بین حداقل و حداکثر دستمزد در کشور برای مردم به شدت نگران کننده است، هیچ عزمی از سوی دولت های مختلف برای رسیدگی به این وضعیت وجود ندارد.

پدیده مدیران نجومی;  شکاف دستمزد چه بر سر اقتصاد ایران آورده است؟پیامدهای شکاف دستمزد بین حداقل و حداکثر مزایا
مرتضی افقه، رئیس گروه اقتصاد دانشگاه چمران اهواز گفتگوی فرعون وی با اشاره به شکاف بسیار گسترده بین حداقل و حداکثر دستمزد در ایران، گفت: متأسفانه سال هاست که این موضوع وجود دارد، اما مدتی است که در رسانه ها مطرح شده است، اما با وجود رسانه ها و افکار عمومی، ما هنوز دستمزدهای نجومی را می بینید.” و مردم برای گرفتن چنین حقوقی به عقب نگاه نمی کنند بلکه آن را حق خود می دانند.

وی افزود: متأسفانه در این زمینه ساختار اقتصادی ایران بسیار تبعیض آمیز است و افراد بر اساس توانمندی و کارایی خود حقوقی دریافت نمی کنند به عنوان مثال کارشناسانی که در سطح متوسط ​​شرکت های دولتی یا خصوصی کار می کنند. به اندازه تخصصش دستمزد نمی گیرد اما در همین مجموعه مدیرانی که بالاتر از کارشناسان هستند حقوق نجومی می گیرند چون مستحق رانت و ارتباطی نیست که دارد.

وی گفت: متأسفانه ساختار اقتصاد ایران زمینه را برای چنین تخلفاتی فراهم کرده است. کالکشن بیارید یه جورایی به درد میخوره ولی همچین طرحی تو ایران کم نیست.

استاد اقتصاد دانشگاه اهواز چمران افزود: فاصله حداقل و حداکثر دستمزد در کشورهای اروپایی بین 20 تا 30 درصد است، اما در ایران این رقم سر به فلک می کشد و از طرفی همین کشورهای اروپایی هم هستند. از نزدیک این موضوع را زیر نظر دارد.» اما در ایران با وجود سیستم شفافیت پرداخت، دستگاه‌های دولتی و عمومی که وابسته به بودجه کشور هستند، موظفند حقوق همه کارکنان و مدیران را در سامانه ثبت کنند.

وی افزود: با این حال این سامانه به سختی در دسترس مردم است و تنها نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات قادر به نظارت بر این حقوق هستند، اما با این وجود وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف حضور ندارند. بیرونش کن محرمانه بودن، بنابراین در چنین فضایی پرداخت حقوق 100، 200 میلیون تومان یا بیشتر در سیستم اداری و اجرایی کشور جای تعجب ندارد.

افکه با اشاره به تبعات شکاف عمیق بین حداکثر و حداقل دستمزد کشور گفت: مشکل از دو منظر قابل بررسی است و روز به روز بر تعداد فقرا در کشور افزوده می شود که تبعات اجتماعی و سیاسی زیادی دارد. .

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه هیچ تلاشی برای بهبود وضعیت انجام نمی شود، گفت: با توجه به ساختار اقتصاد ایران تا زمانی که باید با چنین نظمی مواجه باشیم، از پرداخت های نجومی قدردانی می شود وگرنه نمی توان انتظار بهبود یا تغییر داشت. در این موقعیت.

[ad_2]

Jamiya Calhoun

دوستدار فرهنگ پاپ به طرز خشمگینانه ای فروتن. نینجاهای شبکه های اجتماعی بی عذرخواهی طرفدار الکل دردسر ساز.

Digital currencyبهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزخبردانشگاهGuide to buying household appliancesبهترین سالن زیبایی اصفهانdigital currency tutorialdigital currency channel
تماس با ما