[ad_1] این مهمترین چیز در زندگی است این مهمترین چیز در زندگی است این مهمترین چیز در زندگی است. مهم نیست اولین روز ماه در چه زمانی از روز باشید، مهم نیست که در اولین روز ماه چقدر هزینه کرده اید. در چنین شبی که موسوم به لیله الرغائب است، نقل است فرشتگان از آسمان به زمین خاکی سرازیر می شوند و ساکن می شوند و پیغامبر نیته های پاک بندگان خداوند هستند. ویژگی مهم کتاب المراقات این است که

تماس با ما