سادر شد برای چند هزار خانه لوکس قبض مالیاتی سادر

[ad_1]

سازمان امور مالیاتی در واکنش به گزارش دیوان محاسبات مبنیبر صفر بودن عملکردها در اجرای مالیات خانه های خالی و گرانقیمت، اعلام کرد که این سازمان طبق قوانین به تکالیف خود عمل کرده و برای 12 هزار و 500 568 هزار خانه لوکس و 500 568 هزار خانه خالی قبض مالیات صادر شده است. است.

ی گ گ گ ی د د د د ی د ی د پ ا ا د د د پ د پ د پ د د د د پ د پ پ پ پ پ پ

در گزارش دیوان محاسبات آمده است که علیرغم تعیین «پایان بهمن ماه به عنوان آخرین مهلت واریزی واحدهای مسکونی گرانقیمت» در بودجه، تحقق آن تا پایان دیماه قانون بیش از صفر درصد بوده و به طور مشابه وصول مالیات بر «واحدهای مسکونی خالی از سکنه بوده است». »نیز به دلیل قطعی شدن آئین‌نامه اجرایی آن بدون وصولی است.

مقدمه ای بر خانات نسخ خطی

در واکنش به گزارش دیوان محاسبات، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که در مالیات بر واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گرانقیمت، بالغ بر 12 هزار و 500 واحد مسکونی ملکی شناسایی و دارایی مربوط به آنها به همراه اطلاعات واحد مسکونی و مالکان ذیربط، در هدف سیستم مالی آمور افزایش ثروت مردم است.

مهمترین این مالیات ها امنیت سیستم است.

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، به ذکر جزء (3) بند (خ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، خانه های راه و شهرسازی، صنعت و معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظف بوده اند. دسترسی برخط به اطلاعات املاک موردنیاز سازمان در حوزه املاک را در اختیار این سازمان قرار می دهد، اما صرفاً وزارت راه و شهرسازی اطلاعات 6500 واحد را در قالب لوح فشرده به سازمان ارسال کرد و سایر دستگاه های ذیربط علیرغم مکاتبات و پیگیری های صورت گرفته هیچ گونه اطلاعاتی در این زمینه ندارد. خصوصی به سازمان ارائه نکردند.

در ادامه اطلاعیه این سازمان آمده است: با این حال مطابق با ماده (8) آئین نامه اجرایی بند (خ) قانون (6) قانون بودجه سال 1400 سازمان امور مالیاتی مکلف به اعلام دارایی های مشمول و ارزش آنها به مالکین طی دو ماه از پایان آذرماه. با این حال، این مرحله بر اساس قاعده سرانگشتی مهمتر از نتیجه گیری است. همچنین به ماده (10) آئین نامه مزبور عشق مشمول تا پایان بهمنماه نسبت به پرداخت مالیات اقدام نکند سازمان می تواند از طریق اجرای عملیات نسبت به وصول مالیات مربوطه اقدام کند; بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور حسب قوانین و مقررات موضوعه به تکالیف خود عمل کرده است و امید است مؤدیان مالیاتی به تکالیف خود در پرداخت مالیات های مربوطه اقدام کنند در غیر این سازمان نسبت به وصول مالیات های تعلق گرفته اقدام خواهد کرد.

مقدمه موسسه مالی مالی

علاوه بر این، سازمان امور مالیاتی در واکنش به گزارش محاسبات درباره صورت گرفته دیوان در مالیات مالیات خانه های خالی نیز اعلام کرد: در رابطه با مالیات بر واحدهای مسکونی خالی شرح حساب مالیات به شماره 517/1400/200 مورخ 06 / 07 /1400 از سوی سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده و بر همین مبنا سامانه مالیات برای واحدهای مسکونی خالی از سکنه با امکان مراجعه سیستمی و پرداخت غیرحضوری مالیات پرداخت شده است. بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت راه و شهرسازی 568 هزار واحد مسکونی خالی احصاء شده است که بالغ بر 488 هزار واحد از آنها در شهرهای بالاتر از صد هزار نفر جمعیت بوده و مشمول پرداخت شده است. هزینه ارائه شده توسط My.Tax.gov.ir برابر است. حسب بند (۹) دستورالعمل فوق الذکر مالک یا مالکان واحدهای مشمول مالیات مکلف به این سازمان امور مالیاتی کشور حسب قوانین و مقررات موضوعه به تکالیف خود عمل کرده و مؤدیان مالیاتی است که به تکالیف خود در پرداخت مالیات های متعلقه اقدام می کنند در غیر این سازمان برابر مقررات نسبت به وصول مالیات های تعلق گرفته اقدام خواهد کرد.

خانه های لوکس کدامند؟

طبق این قانون بودجه سال جاری گزارش خانه های بالای 10 میلیارد تومان و باغ ویلاهای گران قیمت مالیات پرداخت می شود که واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت و در حال تملک از این مالیات معاف هستند.

در زیر لیستی از رایج ترین انواع انتقال خون در قانون آمده است:

۱- نسبت به آزاد، میلیاردرها به، میلیاردرها یک در هزار
۲- نسبت به آزاد، میلیاردرها به، میلیاردرها دو در هزار
۳- نسبت به آزاد، میلیاردرها به، میلیاردرها سه در هزار
۴- نسبت به آزاد، میلیاردرها به، میلیاردرها چهار در هزار
۵-نسبت به مازاد میلیارد تومان به بالا پنج در هزار

از سوی دیگر، طبق قانون مالیات خانه های خالی آذرماه سال گذشته نیز، اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای 100 120 هزار نفر از روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات می شود و به ازای هر ماه بیش از زمان ذکر شده، ماهانه مشمول مالیات بر می گردد. مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضریب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل 12 برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل 18 برابر مالیات متعلقه خواهد شد.

[ad_2]

Alina Bentley

کاوشگر. کارشناس سفر. متخصص قهوه. طرفدار تلویزیون عمومی متخصص پرشور بیکن. برگزار کننده آماتور محقق فرهنگ پاپ.